Natuurorganisaties presenteren Natuurvisie Utrecht 2050

Utrechts Landschap presenteert, samen met de andere Utrechtse natuurorganisaties, de Natuurvisie Utrecht 2050. De natuurvisie is het toekomstbeeld voor het jaar 2050 voor de provincie Utrecht. Dat lijkt ver weg, maar om er te komen is gezien de klimaat- en biodiversiteitscrisis nu handelen nodig.

De natuurvisie draait voor een groot deel om water. Door klimaatverandering nemen extreme weersomstandigheden toe. Perioden van droogte en extreme regenval wisselen elkaar af, met ingrijpende gevolgen voor de natuur en het landschap.

Zes gebieden
De natuurvisie beschrijft gedetailleerd de toekomstscenario’s voor de zes belangrijkste landschapstypes in de provincie Utrecht: veenweidegebied, de laagveenmoerassen, het rivierengebied, Utrechtse Heuvelrug, Eem en Randmeren en de Gelderse Vallei.

Natuur in en om de stad
De visie richt zich ook op natuur in de stedelijke omgeving. Voor iedere bewoner begint natuur bij de voordeur. Door steden te vergroenen zorgt dit voor een leefbaar en toekomstbestendig klimaat en wordt de stad verbonden met het buitengebied.

De Natuurvisie Utrecht 2050 is een initiatief van de Oostbroekorganisaties; een Utrechts samenwerkingsverband van Landschap Erfgoed Utrecht, Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Utrecht, IVN en Staatsbosbeheer.

Bekijk hier de natuurvisie: www.natuurvisieutrecht.nl