Nieuwe bomen voor Laantje zonder Eind

De 150 jaar oude beuken langs het Laantje zonder Eind in het Zeisterbos hebben het moeilijk. De combinatie van warme zomers en droge zandgrond heeft de bomen in een slechte conditie gebracht. Daarom wil Utrechts Landschap de historische laan herstellen door nieuwe bomen aan te planten. Help mee door een boom te doneren.

Medio september worden dode en slechte bomen verwijderd. Daarna wordt de voedselarme grond aangevuld met humusrijke aarde om de nieuwe bomen een goede start te geven. Naar verwachting worden de bomen in december aangeplant nabij het Bisonveld en de Jagersingel. Ook op de plekken waar in het verleden bomen zijn gestorven worden weer nieuwe exemplaren aangeplant.

Droge zomers
Door de lange, droge zomers van de afgelopen jaren is de conditie van de bomen snel verslechterd. Boswachter Jacqueline: “Je ziet onder andere een slechte bladbezetting, vroegtijdige verdroging van het blad en bladval. De hoeveelheid dood hout is toegenomen en er sterven bomen. Een beuk wortelt slechts oppervlakkig. Dit is goed te zien wanneer een door storm getroffen beuk met wortel en al uit de grond wordt gerukt. De wortels reiken niet tot het grondwater dus is het belangrijk dat er in de toplaag vocht beschikbaar is.”

Groeiplaatsverbetering
Om de conditie van de huidige bomen te verbeteren en/of achteruitgang een halt toe te roepen heeft Utrechts Landschap in 2020 onderzoek laten uitvoeren naar de groeiplaatsomstandigheden en advies ingewonnen. “Om goed te kunnen wortelen heeft de boom humus nodig. Dit zorgt voor structuur en daarmee zuurstof in de bodem, makkelijke doorworteling, het houdt het vocht beter vast en levert voedingsstoffen aan de boom. Bovendien houdt een gezonde bodem CO2 vast”, aldus Jacqueline.

Cultureel erfgoed
Het Laantje Zonder Eind is een historische bomenlaan in het Zeisterbos. De naam verwijst naar de lengte van de laan. Ooit liep het door tot aan de grens van Soesterberg. Het Laantje maakte onderdeel uit van de buitenplaats Beek en Royen uit 1771. Door vererving is het terrein van de buitenplaats opgesplitst in het Zeisterbos en de buitenplaatsen Hoog Beek en Royen en Pavia. De meeste bomen in de laan zijn beuken. De bomen variëren in leeftijd, door aanplant van nieuwe bomen op plaatsen waar eerdere exemplaren dood zijn gegaan. De laan is een drukbezocht onderdeel van het Zeisterbos en wordt veel gebruikt door verschillende soorten recreanten.

Help mee en doneer een boom
Voor €750,- doneer je een beukenboom en wordt je naam in een bankje gegraveerd. Hiermee kunnen we de oude boom weghalen, de bodem verbeteren, een nieuwe boom aanplanten en deze drie jaar bewateren. Maar iedere ander gewenst bedrag is ook welkom! Je kunt bijdragen via utrechtslandschap.nl/laantjezondereind of via NL27 RABO 0102 0710 20 t.n.v. Utrechts Landschap, o.v.v. Laantje zonder Eind.