Groot onderhoud sprengen in Driebergse bossen

De sprengen in de bossen van Driebergen krijgen deze nazomer een flinke schoonmaakbeurt van Utrechts Landschap om zo de waterkwaliteit te verbeteren en het water beter vast te houden. Hiermee krijgt de leefomgeving van onder andere de ijsvogel en watersalamander een flinke impuls. Bovendien worden de sprengen zo weer goed zichtbaar in het landschap en blijven de cultuurhistorische en ecologische waarden in het gebied beschermd.

IJsvogel met vis
fotograaf Harry van Emden
Fotograaf: Harry van Emden

De werkzaamheden starten half september en worden uitgevoerd in samenwerking met gemeente Utrechtse Heuvelrug en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Het gaat om de sprengen in het Driebergse bos en het Rijsenburgse bos ten noorden van de Arnhemse Bovenweg.

Beheer
Vorig jaar is Utrechts Landschap eigenaar geworden van onder andere deze bossen. Er was al enkele jaren geen onderhoud uitgevoerd, waardoor er nu veel hout en bladeren in de sprengen liggen. Als hier niets aan gedaan wordt, blijft organisch materiaal zich ophopen en ontstaat er een dikke sliblaag. Het water wordt dan te rijk aan voedingsstoffen, waardoor bijzondere planten en dieren verdwijnen. Het schoonmaken gebeurt met een kraantje op rupsbanden. Om ruimte hiervoor te maken, worden op enkele plekken boompjes en struiken langs de waterkant verwijderd. Recreanten kunnen tijdelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden. In de toekomst zal er elke drie jaar onderhoud plaatsvinden.

Ontstaan
De bossen van Driebergen herbergen een aantal bijzondere sprengen. Deze zijn in de 18e eeuw gegraven, toen de bossen onderdeel werden van buitenplaats Sparrendaal. Sprengen ontstaan vanuit een natuurlijke bron: men groef zogenaamde sprengkoppen op een plek waar de waterdruk vanuit de bodem hoger was. Daardoor liepen de sprengen vol met water en zo werden de vijvers en waterpartijen van landgoederen in de omgeving voorzien van water.

Flora & fauna
Naast cultuurhistorisch waardevol zijn deze watergangen ook ecologisch van belang. Er komen kenmerkende planten als dubbelloof en koningsvaren voor. Dieren zoals de ijsvogel en kleine watersalamander leven bij deze sprengen. Daarnaast zijn talloze insecten en vogels afhankelijk van deze plekken in het bos.

Kijk voor meer informatie op Veelgestelde Vragen