Start wervingsactie voor meer donateurs

Utrechts Landschap wil meer natuur realiseren in de provincie Utrecht en is daarom een wervingsactie voor meer donateurs gestart. In een provincie waar het inwoneraantal rap groeit en de ruimtelijke ontwikkelingen over elkaar heen buitelen, zet Utrechts Landschap zich in om natuur en erfgoed te beschermen.

Brem

De stichting koopt natuur en erfgoed aan, om het te behouden voor de toekomst. Saskia van Dockum, directeur-bestuurder bij Utrechts Landschap: “Utrechts Landschap kan niet zonder de hulp van donateurs: de Beschermers van het Landschap. Meer donateurs betekent dat we meer natuur kunnen aankopen en beschermen.”

Beschermer worden kan al voor € 2,50 per maand via www.utrechtslandschap.nl/bescherm. Beschermers steunen natuur en erfgoed in hun eigen omgeving én ontvangen gratis de Utrechts Landschapsgids, de mooiste wandel- en fietsroutes en drie keer per jaar een magazine met informatie over natuur en erfgoed.