‘t Berghuis in Amerongse Bos blijft behouden

beukenlaan Amerongse Bos


’t Berghuis in Amerongen blijft behouden, in tegenstelling tot wat online in een petitie wordt gesteld. Daarin wordt beweerd dat het pand wordt gesloopt en vervangen door een modern gebouw. Dit is niet het geval. Utrechts Landschap wil de historische uitspanning op deze bijzondere plek behouden en juist kwalitatief verbeteren. Dat willen we doen in samenwerking met een nieuwe horeca-uitbater, die duurzaamheid en kwaliteit nastreeft, en de waarde van het bijzondere natuurgebied onderschrijft.

Utrechts Landschap heeft het erfpachtcontract met de huidige exploitant niet verlengd. Het contract liep 30 oktober 2018 af, waarop de exploitant ’t Berghuis had moeten verlaten. Utrechts Landschap is niet verplicht om het erfpachtcontract te verlengen. We hebben moeten besluiten om niet tot verlenging over te gaan omdat de huidige exploitant zich naar onze mening niet goed aan afspraken hield en er jarenlang geen goede samenwerking mogelijk was. Er loopt nu een juridische procedure over het vertrek. Op 21 maart a.s. is de behandeling van de rechtszaak.