Utrechts Landschap knapt paardenpaden op

ruiters in het Ridderoordse Bos

Utrechts Landschap is in augustus gestart met het opknappen van de paardenpaden. Het opknappen bestaat uit het maaien van  bermen en het snoeien en verwijderen van overhangend hout. Bij het slepen van een aantal ruiterroutes zullen de wortels worden ontzien. Ook worden er maatregelen getroffen ten behoeve van de waterafvoer. De werkzaamheden worden betaald door Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Introductie ruitervignet

De afgelopen jaren hebben bezuinigingen en een terugtredende overheid tot gevolg gehad dat er minder geld beschikbaar is voor natuur en recreatie, terwijl het wel steeds drukker wordt in de natuurgebieden. Het kost Utrechts Landschap en andere terreineigenaren veel moeite om de voorzieningen in de natuurgebieden op orde te houden. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft daarom in samenwerking met diverse terreineigenaren het ruitervignet geïntroduceerd.

Veilig begaanbare paardenpaden

Utrechts Landschap beheert zo’n zestig kilometer aan paardenpaden. In de komende maanden wordt over een lengte van in totaal 26 kilometer beheer en onderhoud uitgevoerd. Met de bijdragen voortkomend uit de verkoop van het ruitervignet kan Utrechts Landschap de paardenpaden onderhouden, zorgen voor boomveiligheid en de aangrenzende natuur beheren. Zo kunnen ruiters en menners toegang blijven houden tot goed begaanbare paardenpaden in de natuur van de Utrechtse Heuvelrug.