Utrechts Landschap plant bomen en heesters op Over-Holland

Utrechts Landschap start maandag 6 februari met de aanplant van bomen en heesters in het overpark van Over-Holland in Nieuwersluis. De werkzaamheden maken deel uit van een grote restauratie van het overpark. De werkzaamheden zullen enige overlast veroorzaken voor wandelaars waarvoor we begrip vragen. De werkzaamheden duren de hele maand februari met mogelijk uitloop naar maart.

Werkzaamheden Over-Holland

Het meest in het oog springend is de aanplant van meer dan honderd laanbomen (zomereiken, zomerlinden, koningslinden) waarmee de lanen van het overpark worden hersteld. Verder plant Utrechts Landschap bomen in parkbosvakken waar de afgelopen jaren gaten zijn ontstaan door de essentaksterfte en diverse stormen. Hier heeft al voor een deel natuurlijke verjonging plaatsgevonden, maar de meeste gaten worden gevuld met nieuwe aanplant: veldesdoorn, haagbeuk, moeraseik, wintereik, winterlinde, iep, zoete kers, zwarte els, hazelaar, gele kornoelje, hulst, gewone vogelkers, egelantier, gewone lijsterbes en Gelderse roos. In het najaar worden op de bosbodem stinsenbollen gepoot.

Nieuwe bruggen
Vanaf eind februari worden er acht nieuwe bruggen geplaatst. Deze bruggen vervangen duikers, waardoor de doorstroming wordt verbeterd. De beleving van het water wordt eveneens vergroot. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, worden de paden opgeknapt. Met het herstelplan zijn paden aan de wandeling toegevoegd waardoor bezoekers nog meer van dit fraaie park kunnen genieten.

De restauratie van Over-Holland is mogelijk dankzij een succesvolle fondsenwerving. Het Prins Bernhard Cultuur Fonds, K.F. Heinfonds, Rabobank Gooi en Vechtstreek, Stichting SBB, Stichting Socubel en het Dinamofonds dragen bij aan de restauratie. Via een campagne is het fantastische bedrag van € 150.000,- geworven bij particulieren.