Werkzaamheden Zeisterbos

Vanaf vandaag vinden er gedurende een aantal weken snoei- en zaagwerkzaamheden plaats langs wegen en paden in het Zeisterbos. Voor de veiligheid van bezoekers van het Zeisterbos verwijdert terreineigenaar Utrechts Landschap dood hout en risicovormende takken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Hoefakker Boomverzorging, gespecialiseerd in groen erfgoed.

fotowillemsen

De werkzaamheden vinden plaats langs wegen en paden in het Zeisterbos tussen zonsopkomst en zonsondergang. Om de veiligheid van de bezoekers en de boomverzorgers te waarborgen is soms een deel van een pad, weg of parkeerterrein afgesloten. Wandelpaden die door werkzaamheden beschadigd raken, worden na afloop opgeknapt en tijdens het werk wordt er rekening gehouden met de waardevolle flora en fauna.

Natuur

De bomen hebben veel te lijden gehad van de vele lange, droge zomers. Door gebrek aan hemel- en grondwater sterft er steeds een deel af en verliest een boom het herstellend vermogen. Utrechts Landschap snoeit of verwijdert uitsluitend bomen die een zichtbaar risico (gaan) vormen. Het gaat om bomen langs paden, wegen en parkeerterreinen. Veiligheid staat daar voorop. In de bosvakken, waar dit soort bomen geen gevaar vormen, laat de natuurbeschermer ze staan. Deze hebben grote waarde voor de natuur.

Boomveiligheidscontrole

Eerder dit jaar hebben boomexperts een zogenaamde boomveiligheidscontrole uitgevoerd op de wandel-, fiets- en ruiterpaden, wegen en parkeerterreinen in het Zeisterbos. Daarbij zijn de mogelijke risico’s voor omwonenden, wandelaars en andere recreanten in kaart gebracht. De vereiste werkzaamheden en de aanwezigheid van dierennesten zijn in kaart gebracht. Werkzaamheden aan dergelijke ‘fauna bomen’ worden met grote zorgvuldigheid uitsluitend uitgevoerd als het echt niet anders kan vanwege de veiligheid.

Vrijgekomen hout

Het tak- en stamhout dat tijdens het snoeien en zagen vrijkomt zal voor zover mogelijk in de bosvakken worden verwerkt. Eventueel nog goed bruikbaar hout wordt afgevoerd en zo mogelijk ingezet voor andere toepassingen in het terreinbeheer.