Utrechts Landschap zet zich in voor meer biodiversiteit

Japanse duizendknoop

Elk jaar gaat een aannemer in opdracht van Utrechts Landschap aan de slag met het bestrijden van Japanse duizendknoop. Dankzij financiële steun van de provincie Utrecht kan Utrechts landschap dit de komende jaren op een groot aantal plekken in de gebieden doen.

Wat is Japanse duizendknoop?
Dit is een plant met een enorme groeikracht. Door deze  groeikracht en het gesloten bladerdek krijgen plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen, zogenaamde inheemse soorten, geen groeikansen. Er zijn nauwelijks dieren en schimmels die Japanse duizendknoop kunnen eten of aantasten. De groei wordt dus niet geremd. De plant heeft – indirect – ook geen waarde voor vogels, amfibieën en reptielen. Op de website van het Kennisnetwerk voor Invasieve Exoten vind je meer informatie over Japanse duizendknoop.

VERSPREIDING

De Japanse duizendknoop is van oorsprong een tuinplant die tot voor kort vrij verhandeld mocht worden. Door de verwerking van grond dat is besmet met plantresten kan de plant zich vestigen in natuurgebieden. Daarnaast is de stort van tuinafval in het bos vaak aanleiding voor de verspreiding van deze plant en andere invasieve exoten. 

INHEEMSE NATUUR

Door de Japanse duizendknoop terug te dringen en te bestrijden kan de groeilocatie weer gebruikt worden door inheemse planten. De werkzaamheden beginnen binnen een paar weken.

WERKWIJZE

Het bestrijden van de Japanse duizendknoop is niet makkelijk. Vooralsnog lijkt het uitputten van de plant door het gedurende meerdere jaren herhaaldelijk uitgraven van de wortels, waarna het plantafval verbrand wordt, tot dusverre de meest effectieve methode. Dit is echter een zeer kostbare en tijdrovende klus. Afhankelijk van de groeilocatie zetten we een van de volgende methodes in:

  • met de hand uitgraven. Dit is zwaar werk en zal meerdere keren herhaald moeten worden.
  • machinaal afgraven, waarbij de vervuilde grond wordt gezeefd – afgevoerd. Daarna wordt de locatie ingeplant met (boomvormende) heesters.
  • herhaaldelijk maaien gedurende het groeiseizoen, waarbij het maaisel ter plekke blijft liggen om zo de planten te verstikken en uit te putten. Waar kans op verspreiding door recreatie groot is worden de plantresten afgevoerd naar een gecertificeerd verwerker van invasieve exoten.
  • lindebomen aanplanten. Door de schaduwwerking zal Japanse duizendknoop zich niet uitbreiden. De wortels van de Japanse duizendknoop zijn zo verweven met andere planten, dat dit de enige optie is.
  • aanbrengen van een wortelwerend scherm om de groeilocatie in te dammen om verdere verspreiding te voorkomen. 

JAPANSE DUIZENDKNOOP IN DE TUIN?

De website Kennisnetwerk voor Invasieve Exoten geeft informatie over het bestrijden van Japanse duizendknoop in particulieren tuinen. Let op! Elk plant- en worteldeeltje, hoe klein ook, moet worden afgevoerd met het restafval (grijze kliko). Dat afval wordt namelijk verbrand. Het gereedschap waarmee men werkt moet zorgvuldig gereinigd worden. Voorkom dat het plantmateriaal in het oppervlaktewater terechtkomt, anders vinden de kleinste deeltjes weer nieuwe groeilocaties.