Aankoop zorgt voor meer natuur bij Vianen

Utrechts Landschap heeft in de omgeving van Vianen twee percelen van samen 5,2 hectare aangekocht om daar natuur te ontwikkelen. De percelen liggen in de polders Bolgerijen en Boven-Autena en vormen een belangrijke schakel in het verbinden van natuurgebieden. Afgelopen december kocht Utrechts Landschap in dezelfde omgeving al 1,8 hectare ten behoeve van de natuur.

In de hoge knotwilgen leven holenbroeders zoals de bosuil.

Utrechts Landschap beschermt natuur en erfgoed in de provincie Utrecht. Dat doet de stichting door gebieden aan te kopen en veilig te stellen voor de toekomst. Het verbinden van natuurgebieden tot een groter geheel is daarbij het streven.

Aangekocht
Utrechts Landschap verwierf in de polder Boven-Autena een bosperceel van 1,6 hectare, gelegen aan het fietspad ten noorden van de A2. In de polder Bolgerijen kocht de natuurorganisatie een grasperceel van 3,6 hectare dat ten zuiden van de Bolgerijsekade ligt.

Oase van rust
In de polders Bolgerijen en Autena wisselen grienden, hooilanden, weilanden en populierenbossen elkaar af. Ze vormen een oase van rust tussen de drukke A27 en A2. Het gebied is rijk aan reeën, vogels en insecten. In de grienden komen zwartkop, tuinfluiter en rietgors voor. In de hoge knotwilgen leven holenbroeders als de bosuil en matkopmees. Boven de grienden zoemen insecten als hoornaars, aardhommels en heel veel soorten boktorren. Ook heikikkers, landelijk vrij zeldzaam, komen in de gebieden voor.

Werven van Beschermers
Utrechts Landschap wil meer natuur realiseren in de provincie Utrecht en is daarom een wervingsactie gestart voor meer donateurs; Beschermers van het Landschap. Dat kan al voor € 2,50 per maand via www.utrechtslandschap.nl/aanmelden. Beschermers steunen natuur en erfgoed in hun eigen omgeving én ontvangen gratis de Utrechts Landschapsgids, de mooiste wandel- en fietsroutes en drie keer per jaar een magazine met informatie over natuur en erfgoed.