Utrechtse Natuurdagen met honderden deelnemers groot succes

Excursie Park Vliegbasis Soesterberg

De Utrechtse Natuurdagen die Utrechts Landschap vorige week organiseerde waren een groot succes. Met een symposium, een waarnemersdag en een grote publieksdag door de hele provincie, waar honderden Utrechtse inwoners deelnamen aan rondleidingen en activiteiten, stond de week volledig in het teken van de Utrechtse Natuurdagen.

Het thema ‘Vergeten Natuur: hoe zag de natuur er vroeger uit en wat weten we nog van die natuur?’ stond tijdens de natuurdagen centraal. Als iets duidelijk werd tijdens de Utrechtse Natuurdagen was het dat er een hoop te leren is van de natuur. Het verlies van een collectief (Utrechts) natuurgeheugen kan een grote rol spelen bij natuurherstel.

Tijdens de natuurdagen gaf natuurhistoricus Marc Argeloo een lezing over hoe natuurkennis uit het verleden benut kan worden voor natuurherstel, ging em. hoogleraar evolutionaire ecologie Louise Vet dieper in op biodiversiteit en sloot boswachter van Utrechts Landschap Joris Hellevoort en tevens schrijver van het boek ‘De wortels van ons land’ af met wat we kunnen leren van de bomen.

Zaterdag trokken, ondanks de warmte, honderden mensen de natuur in om deel te nemen aan rondleidingen en natuuractiviteiten van boswachters en vrijwilligers van Utrechts Landschap. Van excursies op Park Vliegbasis Soesterberg en Over-Holland tot het Schapenscheerfeest op Heidestein.

De lezingen én een impressie van de Utrechtse Natuurdagen zijn hier terug te zien.