Weer vaarexcursies over de Kromme Rijn


Vanaf woensdag 17 augustus kunnen geïnteresseerden zich weer inschrijven voor gegidste vaarten over de Kromme Rijn van Utrechts Landschap.

boeg Pont Utrechts Landschap

Er wordt hierbij tijdelijk gebruik gemaakt van de sloep van De Landgoederij. Een goede oplossing zolang de Pont van Utrechts Landschap, die tijdens de februaristorm averij opliep, nog niet in de vaart is. Zo kan weer genoten worden van de gegidste vaarten.

Inschrijven voor de vaarexcursies kan via de website van Utrechts Landschap.