Directie en Raad van Toezicht

Directie

De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van directeur-bestuurder Saskia van Dockum. Zij wordt op afstand gecontroleerd door de Raad van Toezicht. Dit is het hoogste bestuurslichaam van Stichting Het Utrechts Landschap.

Het salaris van de directeur-bestuurder valt binnen de gestelde VFI-norm. Er is bij indiensttreding aan de directeur-bestuurder een vaste nominale persoonlijke toeslag toegekend. Verder zijn er geen aanvullende salarisafspraken inzake bonussen en/of andere beloningen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden en is samengesteld op basis van verschillende kwaliteiten. Hierdoor worden verschillende opvattingen over natuur, landschap en het betrekken van het publiek vertegenwoordigd. Ook weten we zo zeker dat we aansluiting houden bij wat er leeft in onze maatschappij. De Raad van Roezicht benoemt zelf de leden. Deze leden worden niet betaald voor hun werk.

Samenstelling Raad van Toezicht

Prof. dr. ir. J. (Hans) Brug
Ir. M. (Michiel) de Koe
Prof. dr. J.C.J.M. de Kroon (Hans)
ir. M. (Marjet) Heins
ir. D. (David) Peters
Drs. C. (Coraline) Panis