Samenwerking

Om onze doelen te bereiken, is samenwerking noodzakelijk. Met de provincie, gemeenten en waterschappen. Maar uiteraard óók met lokale bedrijven en actieve natuur- en milieuorganisaties. Door samen te werken, worden de belangen van onze natuur en landschappen effectiever behartigd. Samen zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen van de flora, fauna en rust in hun buurt kunnen genieten.

logo LandschappenNL

Provinciale landschappen

De 12 provinciale Landschappen werken samen onder de naam LandschappenNL. Zo kunnen we op landelijk niveau opkomen voor de belangen van natuur en landschap. Bovendien kunnen we door efficiënt samen te werken meer energie steken in de zorg voor natuur en landschap in de eigen provincie. In elke provincie is een provinciaal Landschap actief met de aankoop, beheer en ontwikkeling van natuurgebieden.

website Landschappen.nl
logo provincie Utrecht

Provincie Utrecht

De provincie Utrecht bepaalt in belangrijke mate het beleid voor het landelijk gebied. Bovendien loopt de financiering van aankoop, inrichting en beheer van natuurgebieden grotendeels via de provincie.

Het zal duidelijk zijn dat de provincie Utrecht en Utrechts Landschap op tal van terreinen nauw samenwerken om natuur, landschap en erfgoed in onze provincie te beschermen. Ter ondersteuning van activiteiten op het gebied van visievorming, belangenbehartiging, natuureducatie en publieksvoorlichting ontvangt Utrechts Landschap jaarlijks een financiële bijdrage van de provincie Utrecht.

Website Provincie-utrecht.nl
logo Postcode Loterij

Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij helpt mee aan de bescherming van natuur en cultureel erfgoed in Nederland. Sinds 1996 worden de provinciale Landschappen gesteund door de Loterij. Utrechts Landschap kan dankzij deze bijdrage investeren in projecten en inspelen op de actualiteit.

Website Postcodeloterij.nl