Word Beschermer

Partners

Samenwerken

Om onze doelen te bereiken, is samenwerking noodzakelijk. Met de provincie, gemeenten en waterschappen. Maar uiteraard óók met lokale bedrijven en actieve natuur- en milieuorganisaties. Door samen te werken, worden de belangen van onze natuur en landschappen effectiever behartigd. Samen zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen van de flora, fauna en rust in hun buurt kunnen genieten.

LandschappenNL

De 12 provinciale Landschappen werken samen onder de naam LandschappenNL. Zo kunnen zij op landelijk niveau opkomen voor de belangen van natuur en landschap. Bovendien kunnen zij door efficiënt samen te werken meer energie steken in de zorg voor natuur en landschap in de eigen provincie. In elke provincie is een provinciaal Landschap actief met de aankoop, beheer en ontwikkeling van natuurgebieden. 

Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij helpt mee aan de bescherming van natuur en cultureel erfgoed in Nederland. Sinds 1996 zijn de provinciale Landschappen beneficient van de Loterij. Utrechts Landschap kan dankzij deze bijdrage investeren in projecten en inspelen op de actualiteit.

Bedrijfsvrienden

Utrechtse bedrijven die zich verbonden voelen met de natuur en cultuurhistorie in hun directe leefomgeving kunnen dit handen en voeten geven door Vriend te worden van Utrechts Landschap. Zij steunen hiermee niet alleen de natuur en het landschap met een financiële bijdrage, maar geven hiermee ook aan de activiteiten van Utrechts Landschap te ondersteunen. Bedrijven kunnen tegen een jaarlijkse bijdrage Gouden Vriend (€ 3000,- ) of Vriend (€ 1500.-) worden van Utrechts Landschap.
Meer informatie

Natuur- en milieuorganisaties

Utrechts Landschap werkt in de provincie Utrecht samen met de diverse groene partners, ook wel de Oostbroek-organisaties geheten.

Dat zijn:

Overige organisaties

Op gebiedsniveau werkt Utrechts Landschap samen met:

Verder werkt Utrechts Landschap samen met: