Servische spar

Een hele statige boom is de Servische spar. Sterk opgaand en vooral smal blijvend. De naalden zijn donkergroen en een beetje stekelig. Op de achterkant van de naalden zijn twee rijen witgrijze huidmondjes te zien.

In het land van herkomst (Servië, Midden Europa) valt vaak veel sneeuw. De takken buigen makkelijk door, zodat de sneeuw er makkelijk af kan vallen. Veel sneeuwschade zal deze boom dan ook niet ondervinden.