3. Spinnendoder

Spinnendoders vormen een wespengroep die in grote aantallen voorkomt op de vliegbasis. Je vindt ze langs dit pad, maar bijvoorbeeld ook aan de noordzijde van het dal op landgoed De Paltz. Hun aanwezigheid is typisch voor het huidige terrein, waar veel verharding is verwijderd en arme zandgrond resteert. Daarmee mag de spinnendoder zich een natuuricoon noemen op Park Vliegbasis Soesterberg.

Een spinnendoder verlamt een spin en neemt deze dan mee naar een nestholte. Daar dient de weerloze spin tot voedsel voor de larven van de spinnendoder. Rond de nesten leven zogenaamde inbrekersvliegen. Deze leggen hun eitjes op de verlamde spin als de spinnendoders van huis zijn. Zo lift de ene soort op de andere mee.

Van de zeventig soorten spinnendoders in Nederland komt meer dan de helft voor op de voormalige vliegbasis. Ook zeldzame exemplaren als de zwartkraag-zaagpootspinnendoder en Westerlund’s spinnendoder. Laatstgenoemde komt tevens voor in Zweden op de grindgrond van militaire bases, een zelfde soort leefgebied dus.

Een variant van de spinnendoder die hier ook voorkomt is de sprinkhaandoder. Deze wespensoort hanteert dezelfde techniek op een andere prooi.

Spinnendoder (foto: Pieter van Breugel)