18. Tapuit

Als doortrekker is de tapuit vooral in het voor- en najaar talrijk aanwezig op de voormalige vliegbasis. Soms zijn groepen van tientallen of zelfs honderden tapuiten rond de landingsbaan op zoek naar insecten. Het broedproces van dit zangvogeltje verloopt moeizamer. Tot enkele jaren terug zijn er meerdere broedgevallen bekend. De laatste jaren helaas niet meer, ondanks de aanleg van speciale steenhopen met nestkasten. Wel zijn er jaarlijks territoria. Er zijn dan bijvoorbeeld zingende mannetjes of zelfs paartjes aanwezig, maar tot broeden komt het niet. Utrechts Landschap wacht ook dit jaar met spanning af of het gaat lukken.