14. Veldleeuwerik

Misschien wel hét natuuricoon van Park Vliegbasis Soesterberg: de veldleeuwerik. De hier aanwezige populatie is een van de grootste verrassingen geweest bij het vertrek van de militairen. In de afgelopen jaren hebben soms wel 200 broedparen tegelijk het schrale grasland rond de landingsbanen bevolkt.

De veldleeuweriken zijn niet te missen. Je ziet ze duidelijk hangen in de lucht boven hun nest én je hoort ze uitbundig zingen. Ze zijn ook de reden dat de landingsbaan tijdens het broedseizoen gesloten blijft. Dat is voor jou niet altijd even leuk, maar noodzakelijk om deze zeer bedreigde soort te laten voortbestaan. Helaas hebben de voorbije droge zomers gevolgen gehad voor de hoeveelheid veldleeuweriken. Utrechts Landschap zet zich daarom extra in om deze hemelzanger rustige plekken te blijven bieden met veel insecten.

Veldleeuwerik (foto: Utrechts Landschap/Herman van den Bijtel)