22. Vrille

Als je het munitiepark vanuit de lucht bekijkt, zie je vooral groen en bos. Maar schijn bedriegt. Veilig verscholen onder een dak van natuur staan hier sinds 1960 kolossale munitiebunkers van gewapend beton. Ze worden iglo’s genoemd, vanwege hun vorm en de mooie combinatie met de afkorting ESKIMO: Explosive Safety Knowledge IMprovement Operation.

Hier liggen jarenlang duizenden en duizenden kilo’s munitie opgeslagen. Omwille van de veiligheid hebben de bunkers een zogenaamd plofdak voor het geval de inhoud per ongeluk explodeert. In dat geval knalt het dak eraf, maar blijven de muren staan. In theorie dan. Gelukkig is het nooit getest.

De meest rechtse bunker in deze rij huisvest het kunstwerk Vrille van Sanja Medic. Zij heeft zich laten inspireren door de vliegtuighangars op militaire vliegvelden, waarvan de opening de vorm van een vliegtuig volgt. In deze munitiebunker zijn 13 piepschuimen panelen geplaatst waarin het silhouet van een vliegtuig langzaam om de as lijkt te kantelen. Daarmee roept de installatie het beeld op van een stunt tijdens een vliegshow, maar ook van de tolvlucht (vrille) die neerstortende vliegtuigen maken als ze geraakt zijn.

Munitiepark (foto: Utrechts Landschap/Peter de la Mar)

Kunstwerk Vrille (foto: Joos de Bakker)