Word Beschermer
Header afbeelding

Elster Buitenwaarden

Elster Buitenwaarden

Praktisch:

Het gebied is niet toegankelijk voor publiek. Ook het nabijgelegen struinpad is tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk vanwege gevaarlijke situaties met drijfzand.

Boswachter

Hugo Spitzen

Meer informatie

De Elster Buitenwaarden bestaan grotendeels uit open grasland op rivierklei. Daarnaast ligt er een zandwinplas. Deze plas en een klein deel van het grasland zijn eigendom van Utrechts Landschap. Door de gehele uiterwaard loopt een oude riviergeul die zichtbaar is als een smalle sloot. In het westen, grenzend aan de Amerongse Bovenpolder, is een deel van deze geul uitgegraven en voorzien van flauwe oevers. Dankzij het ecoduct onder de Rijksstraatweg (N225) is de Elster Buitenwaard verbonden met de Plantage Willem III op de Utrechtse Heuvelrug.

Plannen voor de toekomst

Utrechts Landschap werkt samen met Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht en O-gen aan het ontwikkelen van natuur in de Elster Buitenwaarden. In de uiterwaard worden onder andere geulen, moerasgebieden en bloemrijke hooilanden aangelegd. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk gebied voor veel verschillende soorten planten en dieren. Ook aan wandelpaden is gedacht.

Meer informatie over de plannen en werkzaamheden is te vinden op de website van Gebiedscoöporatie O-gen.