Word Beschermer

Elster Buitenwaarden

Elster Buitenwaarden

De Elster Buitenwaarden bestaan grotendeels uit open grasland op rivierklei. Daarnaast ligt er een zandwinplas. Deze plas en een klein deel van het grasland zijn eigendom van Utrechts Landschap. Door de gehele uiterwaard loopt een oude riviergeul die zichtbaar is als een smalle sloot. In het westen, grenzend aan de Amerongse Bovenpolder, is een deel van deze geul uitgegraven en voorzien van flauwe oevers. Dankzij het ecoduct onder de Rijksstraatweg (N225) is de Elster Buitenwaard verbonden met de Plantage Willem III op de Utrechtse Heuvelrug.

Plannen voor de toekomst

Utrechts Landschap werkt samen met Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht en O-gen aan het ontwikkelen van natuur in de Elster Buitenwaarden. In de uiterwaard worden onder andere geulen, moerasgebieden en bloemrijke hooilanden aangelegd. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk gebied voor veel verschillende soorten planten en dieren. Ook aan wandelpaden is gedacht. Naar verwachting gaan de inrichtingswerkzaamheden in de tweede helft van 2018 van start.

Wil je alvast zien hoe mooi het gebied straks wordt? Bekijk dan de viewer!