Uitzicht over Amerongse Bovenpolder

Natuurreservaat

Tussen het voormalige steenfabriekterrein bij Elst en de stuw van Amerongen ligt de Amerongse Bovenpolder. Deze uiterwaard is in het kader van het project Noordoever Nederrijn geleidelijk omgevormd tot natuurreservaat. Vanaf het uitkijkplatform heeft u een prachtig zicht op de Bovenpolder, de Nederrijn en Kasteel Amerongen.

dagpauwoog in Amerongse Bovenpolder

Van rivierwal tot stuwwal

Begin 2014 zijn de laatste natuurprojecten in deze uiterwaard afgerond. Het project Noordoever Nederrijn omvat de ontwikkeling van veertig kilometer nieuwe natuur tussen Arnhem en Wijk bij Duurstede.

In de Amerongse Bovenpolder is een uniek hoogteverschil aanwezig. De Nederrijn heeft in het verleden de Utrechtse Heuvelrug ter hoogte van deze uiterwaard aangesneden, waardoor een steilrand is ontstaan. Onderlangs deze steilrand is een bijzonder bostype te vinden dat in het voorjaar wit kleurt van de bosanemoon. Iets lager, waar de rivier soms het bos in stroomt, staat het zeldzame slangenlook.

Uitzicht over Amerongse Bovenpolder

Moeras

Om in de Bovenpolder de variatie in flora en fauna te vergroten is een groot moeras aangelegd. Dit wordt deels gevoed door grondwater. Dankzij een uitgekiend peilbeheer zijn hier slikkige oevers, waterriet en platen ontstaan. Tijdens de vogeltrek is het er een drukte van belang met vele soorten steltlopers en eenden. Op het kale eilandje dat prachtig zichtbaar is vanaf de uitkijktoren, broeden kluten. Utrechts Landschap werkt aan het verbeteren van dit moeras als broedgebied voor watersnip en porseleinhoen. Recent zijn in het hooiland langs het Onderlangs drie kleine poelen voor de kamsalamander aangelegd.

Amerongse Bovenpolder zicht over water

Rivierkwelgeul

Middenin de uiterwaard is een rivierkwelgeul aangelegd, die komend najaar wordt verbonden met het steenfabriekterrein bij Elst. In het westelijke deel van de uiterwaard is een greppellandschap ontwikkeld. De aanwezige kwel is van belang voor bijzondere planten, waaronder bepaalde zeggesoorten, dotterbloem en echte koekoeksbloem.

Koniks Amerongse Bovenpolder

Grazers

Op het voormalige steenfabriekterrein wordt een hoogwatervluchtplaats aangelegd. De halfwilde paarden en runderen kunnen bij hoogwater zich hier in veiligheid brengen. Deze grazers zorgen er voor dat de uiterwaard niet dichtgroeit met bos, maar blijft bestaan uit een mozaïek van bloemrijke graslanden, ruigte en struweel, waarin vele planten en dieren zich thuis voelen. Een deel van de Amerongse Bovenpolder wordt beheerd als vochtig hooiland.

Praktische informatie

 • Ingang

  Parkeren bij Sportcomplex De Burgwal (Groene Entree) in Amerongen. Adres: Burgwal 6, 3958 ER, Amerongen

 • Honden

  Honden zijn verboden.

 • Wandelroute

  Gemarkeerde route van 6 km. Zie onderaan de pagina.

 • Uitkijkplatform

  Vanuit het bos loop je de uitkijktoren op, die tegen de steile helling aan staat.

 • Boswachter

  Maarten den Hartigh