Beerschoten, Houdringe en Panbos

Vijvers, beken en stuifzand

Vlakbij de stad Utrecht ligt landgoed Beerschoten. Met kronkelende vijvers, stromende beek, weiden met boomgroepen en oude lanen vormt het een aantrekkelijk wandelgebied. Het aangrenzende Houdringe bestaat uit bos en open grasland. Er staan eiken en beuken waarvan de stam een diameter heeft van meer dan een meter. Aan de rand van de stuifzandvlaktes in het Panbos ‘wandelen’ de bomen. De wind heeft het zand tussen de wortels weggestoven.

Waarschuwing

Het waterschap heeft blauwalg ontdekt in het Biltsche Meertje. Zwemmen is niet toegestaan, dit geldt ook voor honden.

Wandelen bij Beerschoten

Parklandschap

Beerschoten en Houdringe en het Panbos vormen een groot natuurgebied van 378 hectare. In het afwisselende parklandschap van Beerschoten en Houdringe komen veel vogelsoorten voor. De eeuwenoude bomen vormen een geschikt leefgebied voor diverse spechtensoorten, bosuil, eekhoorn, boommarter en vleermuizen als dwergvleermuis en grootoor. Voor deze laatste soorten is een verblijf ingericht in de oude ijskelder op Beerschoten. Op de droge, zandige terreindelen voelen konijnen zich thuis.

Stuifduin Panbos

Stuivend zand

Het direct aan Beerschoten grenzende Panbos is een voormalig stuifzandlandschap. Hiervan resteert nog een aantal kleine zandvlaktes, maar het grootste deel van het gebied is begroeid met naaldbos. Karakteristiek voor het Panbos zijn de oude grove dennen die aan de rand van de zandvlaktes staan. Door de wind is het zand tussen de wortels weggestoven en is het wortelstelsel bloot komen te liggen. In een van deze dennen verblijft ’s winters een groep ransuilen. In het Panbos groeien enkele tientallen jeneverbesstruiken die bekend staan als specifieke pioniersplanten in stuifzandgebieden. Zandhagedis en vele insecten profiteren van de droge, en in de zomer warme, zandvlaktes.

Herstel Beerschoten

Om Beerschoten een poort van de Lustwarande te laten zijn, is het gebied in 2014 opgeknapt, waarbij het haar grandeur heeft teruggekregen. Utrechts Landschap heeft diverse elementen van de historische parkaanleg hersteld en wandelpaden opgeknapt.

Zo is de Konijnenberg in oude glorie hersteld, maar met nieuwe materialen die het intensieve gebruik ook aankunnen. De heuvel met linde erbovenop is een historisch parkelement uit de 18de eeuw en aangelegd ter versiering waar diverse lanen samen komen. Vanaf een heuvel had je beter uitzicht en was het makkelijker jagen. De Konijnenberg is hersteld met stalen panelen en trappen zodat je er langs en overheen kan lopen zonder dat de heuvel te veel afslijt.

Ook de Goudvissenkom is hersteld. Dit parkelement uit de 18de eeuw werd vroeger gebruikt als visvijver. Utrechts Landschap heeft op de bodem een ondoorlaatbare laag laten aanbrengen, waardoor er weer water in de kom blijft staan. De wanden zijn verstevigd met staal.

Koetshuis

In het vernieuwde Bezoekerscentrum Koetshuis Beerschoten kun je op een speelse en interactieve manier kennismaken met de geschiedenis en de bijzondere natuur van de landgoederen Beerschoten, Houdringe en het Panbos. Het centrum is dagelijks geopend.

Mogelijk dankzij

De werkzaamheden op Houdringe en Beerschoten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse schenkingen van particulieren en de actieve bijdrage van De Chocolademelkloop, de Nationale Postcode Loterij, Vitens, de provincie Utrecht, de Europese Commissie en de Stichting Mens en zijn Natuur. En natuurlijk verder onze Beschermers en bedrijfsvrienden die jaarlijks zorgen voor een substantiële bijdrage in het realiseren van meer en betere natuur en beleving.

Praktische informatie

 • Honden

  Beerschoten, Houdringe en Panbos: toegestaan, mits aangelijnd. Let op de bebording in het terrein.

 • Wandelroutes

  Vier gemarkeerde wandelroutes. Zie onderaan de pagina.

 • Mountainbiken

  Niet toegestaan.

 • Boswachter

  Joris Hellevoort