Omgevallen boom Breeveen

Afwisseling bos en open veld

Midden op de prachtige Utrechtse Heuvelrug ligt Breeveen. In het bos staan grove dennen, zomereiken en lijsterbessen. Geleidelijk wijkt het bos en verschijnt het open heideveld. Die afwisseling tussen bos en open veld maakt Breeveen mooi.

stormschade valwind Breeveen

Valwind

Een valwind heeft op 18 juni 2021 over natuurgebied Breeveen geraasd. Veel bomen zijn daardoor ontworteld, afgebroken of beschadigd geraakt. Een aantal hoofdpaden zijn snel vrijgemaakt zodat u er weer kan wandelen, fietsen, paardrijden en mountainbiken. Binnenkort werkt een projectleider met aannemers in het bos om een nieuw vlonderpad te realiseren.

Kansen voor de natuur
Het overgrote deel van omgewaaide bos mag onaangeroerd blijven liggen. Op plekken waar bomen met kluit en al zijn omgeworpen krijgen zaailingen de kans om te ontkiemen. Tussen de omgewaaide bomen en afgebroken boomtoppen kunnen diersoorten als reeën, dassen, vossen, vogels en talloze insecten voedsel zoeken en holen bouwen. Om de rust er voor -onder andere- deze soorten te bewaren is het reservaat niet opengesteld voor publiek. Boswachter Maarten den Hartigh vertelt over de kansen voor de natuur in dit nieuwsbericht.

Lees meer over het bosreservaat
Reebok op Breeveen

Het gonst

Breeveen is mooi vanwege de afwisseling tussen bos en open veld. In dit open veld gonst het in augustus en september van de insecten. Er leeft een populatie levendbarende hagedissen en er groeit klein warkruid, een zeldzame plant. Vogelaars kunnen op het Breeveen de boomvalk, geelgors en boomleeuwerik spotten. In de winter is de klapekster er vaak te vinden.

Het open veld van Breeveen wordt twee keer per jaar begraasd door een schaapskudde. Deze helpt Utrechts Landschap bij het herstel van de heide. In 2009 is een groot deel van de heide afgestorven door het heidehaantje. Deze kever heeft de heideplanten dat jaar zo aangetast dat veel planten afstierven. Dankzij de schaapskudde groeit er nu geleidelijk steeds meer dopheide. Deze plant voelt zich thuis op vochtige terreinen.

Nachtzwaluw

Nachtzwaluw

Op het naastgelegen Leersumse Veld leeft de nachtzwaluw. Deze zeldzame vogel houdt van een geleidelijke overgang van bos naar open veld en is zeer verstoringsgevoelig. Utrechts Landschap wil op het Breeveen ook ruimte bieden aan de nachtzwaluw. Daarom is in 2014 de overgang tussen het bos en het open veld geleidelijker gemaakt. We hebben inhammen gemaakt en het bos aan de rand gedund. Omdat het dier erg gevoelig is voor verstoring, is een wandelpad langs de bosrand afgesloten. Zo hopen we dat de nachtzwaluw zich ook op Breeveen gaat vestigen. De aanpassingen zijn niet alleen voor de nachtzwaluw bedoeld. Ook andere grondbroeders en de levendbarende hagedis profiteren hiervan.

grafheuvel Breeveen

Sporen uit het verleden

Op het Breeveen zijn diverse sporen zichtbaar uit het verleden. Opvallend is een lint van eikenbomen dat dwars door het naaldbos loopt. Langs deze eikenwallen werden vroeger de schapen van en naar de schapenkooi gedreven, vandaar ook de naam schapendrift. Verder bevinden zich op Breeveen enkele opvallend grote prehistorische grafheuvels en zijn op de heide nog sporen van oude loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog te vinden.

Praktische informatie

  • Ingang

    Parkeerplaats aan de Utrechtse Baan, Leersum (zijweg van de N226 Leersum-Maarsbergen).

  • Hondenbeleid

    Honden aan de lijn.

  • Boswachter

    Maarten den Hartigh