Omgevallen boom Breeveen

Afwisseling bos en open veld

Midden op de prachtige Utrechtse Heuvelrug ligt Breeveen. In het bos staan grove dennen, zomereiken en lijsterbessen. Geleidelijk wijkt het bos en verschijnt het open heideveld. Die afwisseling tussen bos en open veld maakt Breeveen mooi.

Reebok op Breeveen

Het gonst

Breeveen is mooi vanwege de afwisseling tussen bos en open veld. In dit open veld gonst het in augustus en september van de insecten. Er leeft een populatie levendbarende hagedissen en er groeit klein warkruid, een zeldzame plant. Vogelaars kunnen op het Breeveen de boomvalk, geelgors en boomleeuwerik spotten. In de winter is de klapekster er vaak te vinden.

Het open veld van Breeveen wordt twee keer per jaar begraasd door een schaapskudde. Deze helpt Utrechts Landschap bij het herstel van de heide. In 2009 is een groot deel van de heide afgestorven door het heidehaantje. Deze kever heeft de heideplanten dat jaar zo aangetast dat veel planten afstierven. Dankzij de schaapskudde groeit er nu geleidelijk steeds meer dopheide. Deze plant voelt zich thuis op vochtige terreinen.

Nachtzwaluw

Nachtzwaluw

Op het naastgelegen Leersumse Veld leeft de nachtzwaluw. Deze zeldzame vogel houdt van een geleidelijke overgang van bos naar open veld en is zeer verstoringsgevoelig. Utrechts Landschap wil op het Breeveen ook ruimte bieden aan de nachtzwaluw. Daarom is in 2014 de overgang tussen het bos en het open veld geleidelijker gemaakt. We hebben inhammen gemaakt en het bos aan de rand gedund. Omdat het dier erg gevoelig is voor verstoring, is een wandelpad langs de bosrand afgesloten. Zo hopen we dat de nachtzwaluw zich ook op Breeveen gaat vestigen. De aanpassingen zijn niet alleen voor de nachtzwaluw bedoeld. Ook andere grondbroeders en de levendbarende hagedis profiteren hiervan.

grafheuvel Breeveen

Sporen uit het verleden

Op het Breeveen zijn diverse sporen zichtbaar uit het verleden. Opvallend is een lint van eikenbomen dat dwars door het naaldbos loopt. Langs deze eikenwallen werden vroeger de schapen van en naar de schapenkooi gedreven, vandaar ook de naam schapendrift. Verder bevinden zich op Breeveen enkele opvallend grote prehistorische grafheuvels en zijn op de heide nog sporen van oude loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog te vinden.

Valwind

De valwind die op 18 juni 2021 over het dorp Leersum raasde, blies ook 16 hectare van het bos in Breeveen omver. Utrechts Landschap koos ervoor het omgewaaide bos te laten liggen om zo de natuur de kans te bieden zelf te herstellen.

Door de storm ontstond in één minuut het bosbeeld waar al jarenlang naartoe werd gewerkt: met open plekken, dood hout en ruimte voor meer verschillende soorten flora en fauna. De nieuwe generatie bomen en struiken staat nu in de startblokken. Berk, wilde lijsterbes en grove den schieten de grond uit. Reeën, dassen, vossen, vogels en talloze insecten vinden een plek in het natuurgebied.

Stormpad

Om de ontwikkeling van het stormbos beleefbaar te maken voor publiek, heeft Utrechts Landschap een Stormpad aangelegd. Het pad slingert 800 meter door het natuurgebied. Een houten trap leidt wandelaars naar een vlonderpad op 1,5 meter hoogte. Van bovenaf is de ‘mikado’ van omgevallen bomen en dode takken goed zichtbaar.

Praktische informatie

 • Ingang

  Parkeerplaats aan de Utrechtse Baan, Leersum (zijweg van de N226 Leersum-Maarsbergen).

 • Hondenbeleid

  Honden aan de lijn.

 • Wandelroute

  Gemarkeerde route (2,5 km) en Stormpad. Zie onderaan de pagina.

 • Boswachter

  Maarten den Hartigh