De Kievit wilgenlaan

Klein maar fijn

Aan de westkant van de gemeente Harmelen, begrensd door een woonwijk en de Hollandse Kade, ligt De Kievit. De Kievit is een van de kleinste bezittingen van Utrechts Landschap. Omdat de rivier lang geleden regelmatig overstroomde, vind je in de bodem klei op veen.

Gele lis

Slootoevers

De Kievit bestaat uit vochtig hooiland en een hoogstamboomgaard. Langs de flauwe slootoever heeft zich een moerassige vegetatie ontwikkeld met soorten als gele lis, echte koekoeksbloem en dotterbloem.

Het natuurterreintje van ongeveer vier hectare ten oosten van De Kievit werkt als waterberging voor de naastgelegen woonwijk. De sloten rondom De Kievit zijn onderdeel van het waterbergingssysteem zodat de waterkwaliteit verbetert.

Daglonershuisje De Kievit

Daglonershuisje

Op De Kievit staat een oud daglonershuisje uit 1862. Dagloners werkten bij boeren in de buurt maar hadden geen vaste betrekking. Ze verdienden dus alleen als er werk was. Het daglonershuisje op De Kievit geeft een uniek inkijkje in de armoedige omstandigheden waarin zij leefden.

Natuur- en milieueducatiecentrum

In het daglonershuisje is een Natuur- en milieueducatiecentrum gevestigd van Stichting de Kievit. Er zijn regelmatig leuke activiteiten op het gebied van natuur en milieu en de locatie wordt verhuurd voor trainingen, vergaderingen en (kinder)feestjes.

Praktische informatie

  • Ingang

    Hollandse Kade, Harmelen

  • Honden verboden

  • Wandelroute

    Er is een korte wandelroute (800 m)

  • Boswachter

    Rob Veenbrink