weiland De Woerd

Grienden & watergangen

De Woerd ligt tussen Driebergen-Rijsenburg en Odijk. Het is een zeer afwisselend gebied met grienden, watergangen en weilanden. De ondergrond bestaat uit dekzand, stroomruggen en kleiige of venige kommen. Het dekzand vertegenwoordigt de invloed van de laatste ijstijd (het Weichselien) terwijl de stroomruggen en kommen zijn gevormd door de (Kromme) Rijn.

De Woerd

Geleidelijke overgangen

De Woerd ligt op de grens van de Utrechtse Heuvelrug naar het Kromme Rijngebied. Hierdoor zijn er vele geleidelijke overgangen van hoog naar laag, van droog naar nat en van voedselarm naar voedselrijk. Deze verscheidenheid in milieufactoren weerspiegelt zich in een rijke flora en fauna. In het gebied leven onder andere vossen, reeën, bunzingen en hazen. In de sloten zijn amfibieën als groene kikkers en salamanders te vinden. Libellen en waterjuffers jagen langs de slootkanten.

De Woerd

Grienden

De grienden en weilanden zijn voor vogels geschikt als leef-, foerageer-, jacht- en broedgebieden. Vogelsoorten die voorkomen in de Woerd zijn koekoek, torenvalk, kievit, ijsvogel en tjiftjaf. Ook de flora is afwisselend maar vooral moeras- en oeverplanten doen het goed onder andere gele lis, kattenstaart, dotterbloem, moeras-vergeet-mij-nietje en echte koekoeksbloem. Het is onduidelijk of in de Woerd kwelwater (opborrelend grondwater, in dit geval afkomstig van de Heuvelrug) aanwezig is. Als er al kwel te vinden is, dan is het in het noorden van het gebied dat het dichtst bij de Heuvelrug ligt. De Woerd is een onderdeel van Groenraven-Oost.

Praktische informatie

Dit gebied is niet toegankelijk voor publiek.

  • Boswachter

    Maarten den Hartigh