Wandelaars Everdinger Waarden

Everdinger waarden

Hooilanden, rietkragen, strangen, slikplaten, rivieroevers, meidoornhagen en moerasbos: de Everdinger Waarden zijn heel veelzijdig. Tussen 2000 en 2006 zijn de uiterwaarden uitgegraven, ten behoeve van dijkverzwaring. Toen de laatste zandauto wegreed, was de natuur aan zet.

Everdinger Waarden bloeiende kattenstaart

Wilgen

Elk jaar haalt Utrechts Landschap de jonge wilgenopslag weg. Als we dat niet doen staat er binnen de kortste keren een wilgenbos. Het hooiland maaien we na 15 juli. Verder doen we weinig aan beheer: de natuur kan in de Everdinger Waarden zijn gang gaan.

Grutto in de lucht

Vogels

In het voorjaar en de zomer gonzen de rietkragen in de Everdinger Waarden van de kleine karekieten, bosrietzangers, blauwborsten en andere kleine zangvogels. Op de slikplaten en langs de oevers van de strangen dribbelen steltlopers, driftig op zoek naar voedsel: witgatjes, oeverlopers, groenpootruiters en kluten. Ook weidevogels die in de omliggende weidegebieden broeden, zoals tureluur en grutto vinden een rijk gedekte tafel.

kuifeen

Regelmatig pleisteren er steltlopers in het gebied die normaal alleen aan de kust verblijven. Tijdens hun trektocht over Nederland komen ze in de Everdinger Waarden op krachten. Vogelaars zagen er de bonte strandloper, kleine strandloper, kanoet en regenwulp. Soms scharrelt zelfs de schaarse Temmincks strandloper langs de modderige oevertjes. In de wintermaanden is het één watervogelfeest. Kuifeenden, tafeleenden, smienten, brilduikers en soms zelfs nonnetjes worden er dan waargenomen.

grote ratelaar

Planten

Ook wat betreft de planten zitten de Everdinger Waarden vol verrassingen. De veldsalie doet het steeds beter langs de rivieroevers. Het hooiland, vlakbij Fort Everdingen, ziet in juni geel van de grote ratelaar. Ongetwijfeld zullen we in de nabije toekomst in de Everdinger Waarden nog veel botanische verrassingen tegenkomen.

Praktische informatie

 • Ingang

  Parkeren op de kleine parkeerplaats aan de Lekdijk (vlakbij Fort Everdingen) of in het dorp Everdingen.

 • Honden aan de lijn

  In het westelijk deel niet toegestaan, in het oostelijk deel aangelijnd wel toegestaan.

 • Wandelen

  Vrij wandelen op paden. Let op! Het draaipontje is uit de vaart gehaald wegens herhaaldelijk vandalisme. Daardoor kan er geen rondje gewandeld worden.

 • Boswachter

  Rene Garskamp