Fruitboom in bloei op Oostbroek

Elsenburg

Het Hooge Land maakt onderdeel uit van het beschermde dorpsgezicht en is een restant van de 18de eeuwse parkaanleg van de voormalige buitenplaats Elsenburg. Een deel van het park van Elsenburg is bij de buitenplaats Doornburg getrokken. Het grootste deel van de gronden waarop het park lag is momenteel bebouwd met woningen waaronder de Dichterswijk. Vanaf 1870 hoorde het weiland bij de hofstede Elsenburg en is er ruim een eeuw geboerd. De aanplant van een bescheiden kersenboomgaard is een van de ideeën en wensen van de heer Spelt (schenker van het gebied). Via onderstaande knop is het Practijkopstel uit 1948 van D. Spelt toegankelijk. Het opstel is een stageverslag van het werken op het boerenbedrijf Elsenburg anno 1948.

Praktische informatie

Dit gebied is niet toegankelijk voor publiek.

  • Boswachter

    Joris Hellevoort