detail blad

Elsenburg

Het Hooge Land maakt onderdeel uit van het beschermde dorpsgezicht en is een restant van de 18de eeuwse parkaanleg van de voormalige buitenplaats Elsenburg. Een deel van het park van Elsenburg is bij de buitenplaats Doornburg getrokken. Het grootste deel van de gronden waarop het park lag is momenteel bebouwd met woningen waaronder de Dichterswijk. Vanaf 1870 hoorde het weiland bij de hofstede Elsenburg en is er ruim een eeuw geboerd. Utrechts Landschap zal de komende tijd gaan bekijken hoe het weiland beheerd gaat worden. De aanplant van een bescheiden kersenboomgaard is een van de ideeën en wensen van de heer Spelt (schenker van het gebied) die we gaan verwezenlijken.

Praktische informatie

Dit gebied is niet toegankelijk voor publiek.

  • Boswachter

    Joris Hellevoort