Palmerswaard met zicht op Rhenen

Palmerswaard

In de Palmerwaard langs de Nederrijn vind je prachtige riviernatuur. Het is een Natura 2000-gebied en maakt daarmee onderdeel uit van een Europees netwerk van natuurgebieden waar belangrijke flora en fauna voorkomen. Een deel van de Palmerswaard is in 2016 opnieuw ingericht, om de natuurwaarden te versterken en ervoor te zorgen dat het gebied voldoet aan de eisen van de waterveiligheid.

Bomen Palmerswaard

Steilrand

De uiterwaard ligt aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug. De overgang tussen hoog en laag wordt gevormd door een steilrand van 10 meter. Op de helling groeit bijzonder bos met grote exemplaren van de es, zomereik, zoete kers en sleedoorn.

 

Kreek Palmerswaard

Poelen

Langs de steilrand zijn in 2016 een aantal poelen gegraven. Hierin stroomt schoon kwelwater, afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug. De poelen vormen een ideale leefomgeving voor de kamsalamander.

Palmerswaard

Nevengeul

In 2016 is de nevengeul gegraven. Deze is stroomafwaarts aangesloten op de Nederrijn. Het stilstaande water geeft vissen als winde en alver de mogelijkheid om te paaien. Ook kunnen jonge vissen hier rustig opgroeien voordat ze de grote rivier opzwemmen.

IJsvogel met vis

Kleiputten

Eind vorige eeuw zijn er in de Palmerswaard kleiputten gegraven. De klei werd gebruikt voor het maken van bakstenen. De putten hebben zich gevuld met rivier- en kwelwater en vormen nu een leefomgeving voor de poelkikker, ringslang, bittervoorn, rietvoorn, zeelt en kroeskarper. Tussen het riet op de oevers broeden vogels als kleine karekiet, rietgors, krakeend en sprinkhaanzanger. In de steile waterkant nestelen de ijsvogel en oeverzwaluw.

Palmerswaard

Waarde van het gebied

De Palmerswaard is een Natura 2000-gebied. Het maakt deel uit van het Europese netwerk van natuurgebieden waar belangrijke flora en fauna voorkomen. De afgelopen jaren zijn steeds meer eentonige uiterwaarden tussen Rhenen en Wijk bij Duurstede omgevormd tot waardevolle natuurgebieden. Langzaam ontstaat er één groot natuurgebied met zijn eigen dynamiek en karakteristieke natuur. Een natuurgebied waar zelfs een grote vogel als de zeearend zich thuis gaat voelen.

sporen Bever

Bever

Dat de Palmerswaard een bijzonder natuurgebied is, bewijst de aanwezigheid van de bever. Regelmatig laat het knaagdier zijn tandafdrukken achter in de wilgentakken. De kans dat u een bever ziet is heel klein, want het dier is vooral ’s nachts actief.

Koniks bij Palmerswaard Rhenen

Betrokken partijen

De Palmerswaard is de eerste uiterwaard die ingericht is in het kader van het project Uiterwaarden Nederrijn, in opdracht van de provincie Utrecht. Bij de herinrichting zijn de Gebiedscoöperatie O-gen, Utrechts Landschap, Rijkswaterstaat en de gemeente Rhenen betrokken.

Praktische informatie

  • Ingang

    Aan de Paardenmarkt te Rhenen.

  • Honden verboden

  • Wandelroute

    Kijk onderaan de pagina voor de wandelroute.

  • Boswachter

    Maarten den Hartigh