Landhuis op Sandwijck

Weelderig begroeide weilanden

Sandwijck is een bijzonder fraai en weinig bezocht gebied aan de rand van de stad Utrecht. Het is een landgoed met weelderig begroeide weilanden, slingerende waterpartijen, glooiingen en mooie zichtassen. Het kwetsbare gebied is een belangrijk onderdeel van de ecologische verbindingszone tussen het Kromme Rijngebied en het Vechtplassengebied.

Landhuis Sandwijck

Voormalig klooster

Oorspronkelijk was Sandwijck een uithof van het voormalige klooster Oostbroek. In 1834 heeft de toenmalige eigenaar (Van Boetzelaer) het park in de Engelse landschapsstijl laten aanleggen. Het herstel van het later vervallen landgoed werd in 1984 door de Werkgroep Sandwijck, een enthousiaste groep vrijwilligers, ter hand genomen. Nog steeds werkt de werkgroep aan herstel en onderhoud van het terrein. Zij doen dit nu samen met Utrechts Landschap, dat het terrein in 1989 aankocht. Kenmerkend voor het parklandschap van twee eeuwen geleden zijn de slingerende waterpartijen, glooiingen, een grote variatie aan boomsoorten en fraaie zichtassen.

Hommel op bloem

Weilanden vol weelde

De graslanden op Sandwijck zijn lang in agrarisch gebruik geweest, maar hebben tegenwoordig een natuurbestemming. In de zomer grazen brandrode runderen op een deel ervan; andere plekken worden alleen gehooid. Tussen de verschillende percelen bevinden zich sloten met natuurvriendelijke oevers, houtsingels en boomgroepen. Deze vervullen een belangrijke rol als ecologische verbindingszone voor onder meer vleermuizen, amfibieën en kleine roofdieren. De akkers worden ingezaaid met graan waartussen in de zomermaanden typische akkerkruiden als de klaproos en korenbloem bloeien. Hier vinden muizen en houtduiven hun voedsel en daar komen weer allerlei roofvogels op af. Zowel de graslanden als de akkers op Sandwijck vormen een belangrijke voedselbron voor zoogdieren als ree, vos en das.

folly Sandwijck

Verscheidenheid

Sandwijck staat bekend om de grote verscheidenheid aan bijzondere bomen zoals jeneverbes, ginkgo, moseik, sequoia, rode beuk, taxus en Chinese hemelboom. Ook de stinsenflora is rijk vertegenwoordigd. Achter op het voormalige landgoed staat een bijzondere folly in de vorm van een (schijn)kapel. Een folly is een bouwwerk dat geen enkel nut dient oftewel een architectonische dwaasheid. De folly is in de jaren negentig door Utrechts Landschap gerestaureerd.

brandrode runderen op Sandwijck

Brandrode runderen

In het zomerseizoen lopen in het weiland brandrode runderen. Deze oud-Hollandse koeien passen perfect in het landschap van een historische buitenplaats. Ook spelen ze een belangrijke rol in het beheer van de graslanden. In het zomerseizoen grazen ze op de weidepercelen rondom het kapelletje. Andere graslanden op Sandwijck worden jaarlijks gemaaid en gehooid. Het hooi wordt ’s winters aan de runderen gevoerd als ze op stal staan. Dit beheer levert prachtige bloemrijke hooilanden op. De begraasde percelen kleuren in het voorjaar door de vele boterbloemen, paardenbloemen en pinksterbloemen. In de hooilanden komen meer zeldzame planten voor, zoals de echte koekoeksbloem, margriet en rietorchis.

Van verwoestende brand naar verduurzaamde boerderij

Op 29 juli 2021 werd de boerderij op landgoed Sandwijck getroffen door een brand. Hierdoor moest meer dan 60 procent van het gebouw als verloren worden beschouwd. De boerderij werd opgeknapt en verduurzaamd.

Lees meer in het artikel

Praktische informatie

  • Ingang

    Utrechtseweg 301, 3731 GA De Bilt (parkeerterrein Huis Sandwijck).

  • Honden

    Honden verboden.

  • Boswachter

    Joris Hellevoort