De natuur verdient meer ruimte

Ruimte is schaars in onze provincie. Er is grond nodig voor vervoer, wonen, bedrijven en de energietransitie. Steeds opnieuw worden er keuzes gemaakt en dreigt de natuur het te verliezen. Plannen voor woningbouw of wegen gaan te vaak ten koste van kwetsbare natuur. Ook door stikstof en droogte gaat de natuur steeds verder achteruit.

Het is tijd om de natuur in Utrecht meer ruimte te geven. Met je bijdrage willen we de natuur laten groeien door nieuwe gronden aan te kopen. Als Utrechts Landschap eigenaar is, blijft een gebied voor altijd groen. Wij zorgen er bovendien voor dat de natuur sterker en mooier wordt. Dat doen we door te investeren in natuurontwikkeling en goed beheer.

Je kunt helpen

Nieuwe natuurgebieden aankopen en beheren is duur, zeker in Utrecht. We kunnen dat alleen met jouw hulp. Voor 7,50 euro kunnen we 1 m2 extra natuur aankopen. Deze hectares gaan niet verloren, maar blijven voor altijd natuur. Mogen we rekenen op je steun?

Bekijk hier de projectbrochure

Waar kopen we natuur aan?

Bij het aankopen van natuur kijkt Utrechts Landschap naar verschillende aspecten. Het kan bijvoorbeeld gaan om bestaande en waardevolle natuur. Of om gronden waardoor we bestaande natuur sterker kunnen maken of gebieden met elkaar kunnen verbinden. Daarom ligt de focus op stukken grond die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland. Dit netwerk verbindt natuurgebieden in Nederland met elkaar, zodat dieren en planten meer kans hebben om te overleven. Daarnaast kopen we gebieden aan waar we nieuwe natuur kunnen ontwikkelen, zoals voormalige landbouwgronden. Met je bijdrage kunnen we meteen handelen als zich een kans voordoet.

Help je mee ons doel van 25.000 m2 te realiseren?

Voor 7,50 euro per m2 stel je al een stuk natuur veilig.

0 20445 25000