Doneer voor molens

Utrechts Landschap heeft 15 van de 23 molens stilgezet vanwege problemen met de lasnaden van de roeden. Door onderzoek zijn scheurtjes en andere onvolkomenheden aan het licht gekomen. Dit kan tot gevolg hebben dat roeden breken. Omdat wij het veiligheidsrisico te groot achten hebben wij begin 2022 besloten de molens die niet voldoen direct stil te zetten.

De totale kosten van het vervangen van de roeden bij 15 molens bedragen circa € 2.000.000,- . De provincie draagt de helft van de kosten bij. Voor de andere helft hebben wij uw steun nodig.

Inmiddels is dit giftproject afgerond en zijn de werkzaamheden aan de verschillende molens in volle gang. Het is niet meer mogelijk om voor dit project te doneren.

De molens in onze provincie zijn iconen in ons agrarisch cultuurlandschap. En molens moeten kunnen draaien!

Meer weten? Lees alles in het nieuwsbericht

Extra giftenaftrek culturele ANBI’s

Stichting De Utrechtse Molens is aangemerkt als culturele ANBI en daarom geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken en ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Dat is dus fiscaal extra interessant. Voor meer informatie zie de website van de Belastingdienst.