Doneer voor molens

Utrechts Landschap heeft 15 van de 23 molens stilgezet vanwege problemen met de lasnaden van de roeden. Door onderzoek zijn scheurtjes en andere onvolkomenheden aan het licht gekomen. Dit kan tot gevolg hebben dat roeden breken. Omdat wij het veiligheidsrisico te groot achten hebben wij begin 2022 besloten de molens die niet voldoen direct stil te zetten.

De totale kosten van het vervangen van de roeden bij 15 molens bedragen circa € 2.000.000,- . De provincie draagt de helft van de kosten bij. Voor de andere helft hebben wij uw steun nodig.

Doneer en laat de molens weer draaien

De molens in onze provincie zijn iconen in ons agrarisch cultuurlandschap. En molens moeten kunnen draaien!

Meer weten? Lees alles in het nieuwsbericht

Laat Utrechtse molens weer draaien

We hebben tot en met 17 mei 2023 al € 120.544 opgehaald van ons doelbedrag van € 200.000. Help je mee?

0 120544 200000