Utrechts Landschap is met de gemeente De Bilt in gesprek over de mogelijke verwerving van natuur rondom De Bilt, Groenekan en Bilthoven. Deze aan te kopen natuurgebieden grenzen grotendeels aan bestaande natuurgebieden van Utrechts Landschap. Het gaat met name om de gebieden ‘het Leyense bos’ en ‘Heidepark’ in Bilthoven. In totaal gaat het om 78 hectare natuur. Ze vormen zeer belangrijke natuurschakels die verbinden èn versterken. Als de gemeente De Bilt deze gronden verkoopt aan Utrechts Landschap, dan blijft het voor altijd groen en kan het geen andere bestemming meer krijgen, zoals woningen en wegen. Zie ook het bijgevoegde kaartje met natuurverbindingen in het gebied.

Vlakbij de te verwerven gronden liggen de Ridderoordse Bossen. In 1927 waren het juist deze bossen die de aanleiding vormden van het ontstaan van Utrechts Landschap. De Ridderoordse Bossen konden dankzij het werk van Utrechts Landschap behouden blijven. Gemeente De Bilt en Utrechts Landschap zetten zich ook 96 jaar later in om natuur in De Bilt voor de toekomst te behouden.

Helpt u mee? Dank u wel!

Fantastische opbrengst Groen Geld Diner!

Afgelopen juni vond de eerste editie plaats van het ‘Groen Geld Diner’, een benefietavond voor de aankoop van natuur. Met een opbrengst van € 66.000 was de avond een groot succes!

In shelter 611 op Park Vliegbasis Soesterberg ontvingen we 120 Bedrijfsvrienden, Beschermers en omwonenden van de aan te kopen gebieden rondom De Bilt, Groenekan en Bilthoven. Ze genoten van een heerlijk diner en een fantastische veiling in een vrolijke setting. Ook na afloop van de avond werd er nog ruimhartig gedoneerd, waardoor de aanvankelijke opbrengst van € 56.529 verder opliep.

Graag danken we alle gasten en sponsoren voor hun bijdrage. We zijn ongelofelijk blij met deze opbrengst.