Word Beschermer
Header afbeelding

Middelwaard aangekocht

Dick-Jeukens-5825.jpgmaandag 05 februari 2018

Afgelopen winter riepen we Beschermers op om 1 euro te doneren voor één vierkante meter Middelwaard. Met succes! Dankzij de bijdragen van ruim 800 Beschermers is er in totaal € 39.232,32 gedoneerd en heeft Utrechts Landschap 3 hectare voormalige landbouwgrond kunnen aankopen. De drie percelen zullen voorgoed omgevormd worden tot natuur.

Bekendmaking prijswinnaars
Donateurs die voor 1 januari 2018 een gift doneerden maakten kans op leuke prijzen. Inmiddels zijn de prijswinnaars getrokken en hebben zij het foto- en natuurboek Negen Seizoenen (10 ex) of de wandelgids ‘Wandelen in het Utrechtse landschap’ (10 ex) ontvangen. Daarnaast krijgen nog eens twintig donateurs binnenkort bericht over de geplande wandelexcursie door de Middelwaard onder begeleiding van een boswachter.

Natuurgebied Middelwaard
Middelwaard is een uiterwaard aan de Lek bij Vianen en bevat behalve een recreatieplas een gedeelte dat afgesloten is voor mensen, zodat de natuur daar ongestoord haar gang kan gaan. De drie percelen die wij nu hebben aangekocht zijn op het eerste gezicht doodgewone stukjes grond; op het ene perceel staat maïs, op de twee andere percelen worden schapen geweid. En toch zijn ze van groot belang voor de natuurontwikkeling in dit gebied.

Aan gebieden als de Blauwe Kamer kunnen we zien hoe indrukwekkend de transitie van boerenland naar natuur eruit kan zien. Utrechts Landschap streeft naar zo veel mogelijk aaneengesloten natuur. Minder versnippering leidt tot een beter leefgebied voor planten en dieren. Daarnaast kunnen we de bodemkwaliteit sterk verbeteren, wat essentieel is voor de ontwikkeling van dit natuurgebied.

De aangekochte percelen zijn arm aan soorten zoals patrijs en graspieper. Door overbemesting komt er te veel stikstof en fosfaat in het grondwater terecht, wat schadelijk is voor de omliggende natuur. Daarom is het zo belangrijk om deze gebieden een natuurbestemming te geven. Niet alleen wordt het leefgebied voor planten en dieren dan groter, de bodemkwaliteit wordt verbeterd en daar heeft uiteindelijk het gehele ecosysteem profijt van.

Het is nog steeds mogelijk om uw bijdrage te geven aan dit project.

Foto Dick Jeukens

« Terug

Delen:

Share Share