Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Vliegbasis in de herfst ideale pleisterplaats voor trekvogels

Tapuit.jpgdinsdag 09 oktober 2018

Voor veel vogels is de herfst vooral reistijd. Ze gaan op weg naar hun overwinteringsgebieden in Zuid-Europa en Afrika. Daarbij maken ze graag een tussenlanding op Park Vliegbasis Soesterberg, één van de natuurgebieden van Utrechts Landschap. De voormalige vliegbasis is een ideale pleisterplaats: de vogels vinden er voedsel, dekking en rust in overvloed.

De vliegbasis staat bekend om zijn bijzondere waarde voor de natuur. Er broedt een grote populatie veldleeuweriken, de nachtzwaluw brengt er zijn jongen groot en er vliegen kommavlinders, geelsprietdikkopjes en nog veel meer vlindersoorten rond. De zandhagedis en levendbarende  hagedis voelen zich er thuis en tal van bijzondere paddenstoelen en planten zijn er te vinden. Maar ook buiten het voortplantingsseizoen blijkt de basis van grote waarde voor de natuur. En dat is te merken aan de vogels die er doortrekken. 

Voedselrijk gebied

De schrale graslanden langs de start- en landingsbanen kunnen in de vroege herfst bevolkt zijn met meer dan honderd tapuiten. Een andere tapuitachtige, het paapje, bezoekt soms wel met vijftig stuks tegelijk het gebied. Vaak blijven vogels meerdere dagen hangen op de basis. Dat zegt iets over het gebied: dat is kennelijk voedselrijk. Die voedselrijkdom zit hem vooral in de insectenrijke schrale graslanden, maar ook in het omringende bos en in de struiken. Er zijn stukken die in de trektijd tjokvol zitten met fitissen, tjiftjaffen, zwarte en gekraagde roodstaarten en andere kleine zangertjes. Maar je ziet toch vooral veel vogels die graag in het gras rond de banen en het struweel langs de bosranden pleisteren.

De vogels blijven graag een poosje op de vliegbasis om drie redenen: rust, voedsel en dekking. Dat is alles wat een vogel nodig heeft om de reis naar het zuiden te vervolgen.

Meer in ons magazine

In het herstnummer van Mijn Utrechts Landschap lees je meer over de trekvogels op de vliegbasis. Ook krijg je tips hoe je ze het beste kunt spotten. Belangstelling? Je kunt een gratis proefexemplaar aanvragen.

« Terug

Delen:

Share Share