Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Bosdunning Laarsenberg

Persbericht - Excursie bosbeheer Laarsenberg_ Renk Ruiter.jpgmaandag 22 oktober 2018

Bosdunning Laarsenberg
In bosgebied de Laarsenberg is gestart met het voorbereiden van een bosdunning die komend najaar en in de winter gaat plaatsvinden. Bomen met een verfstreep (bles) worden weggehaald. De bomen die blijven staan krijgen meer ruimte om uit te groeien tot grote, dikke bomen. Zes jaar geleden vond er ook een bosdunning plaats. Zo wordt het bos geleidelijk aan omgevormd naar een gemengd bos. 

Meer variatie in het bos
De bosdunning vindt plaats in bosvakken waar naaldboomsoorten als douglas en de Japanse larix groeien. De dunning is erop gericht om de variatie van het bos te vergroten en geleidelijk om te vormen naar een gemengd bos. Grote en gezonde bomen worden vrijgezet, zodat ze de ruimte krijgen om verder te uit te groeien. Op andere plaatsen worden bomen weggehaald zodat de natuurlijke verjonging van de volgende generaties bos op kan komen. Hier en daar worden open plekken gemaakt ten behoeve van verjonging en kan de inheemse struiklaag beter tot ontwikkeling komen. 

Inheemse loofbomen
Inheemse loofbomen zoals eik, berk, lijsterbes en beuk, krijgen meer ruimte om uit te groeien tot grote, dikke bomen. Inheemse loofboomsoorten herbergen meer verschillende insecten en zijn daarom belangrijk voor een hogere biodiversiteit. Het zagen van bomen heeft bij Utrechts Landschap geen economisch doel.

Werkzaamheden
Bij het dunnen wordt een houtoogstmachine gebruikt. Ondanks de grote omvang beschadigen de machines met hun brede banden en de lage wieldruk de bosbodem minimaal. Wel wordt er gekeken naar minimale aan- en afrij routes. Bij de afvoer van de stammen raken de paden mogelijk beschadigd. We vragen om begrip en zorgen er voor dat de wandelpaden snel na het werk weer in orde komen. Na de bosdunningswerkzaamheden kan een ieder genieten van een gevarieerder bos met een rijke leefomgeving voor planten en dieren.  

Eigen hout
Bij de dunning komt hout vrij, een duurzaam en hernieuwbare grondstof. Het hout komt op de markt terecht en wordt bijvoorbeeld gebruikt voor zaaghout, vezelhout en pallets. Een gedeelte van het kwaliteitshout dat vrijkomt, wordt gebruikt in onze eigen timmerwerkplaats. Dit hout wordt gebruikt voor het herstellen van onze molens en ander cultureel erfgoed wat in ons beheer is.

Meer weten over het beheer van de Laarsenberg? Bekijk dan ook eens het beheerplan.

« Terug

Delen:

Share Share