Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Utrechts Landschap start pilot in circulair terreinbeheer

UL ondertekening intentieverklaring Biomassa Alliantie.JPGdinsdag 20 november 2018

Utrechts Landschap wil het schone en waardevolle maaisel en slootbagger dat vrijkomt bij het beheer van haar terreinen zo hoogwaardig mogelijk gaan hergebruiken. Directeur-rentmeester Saskia van Dockum heeft maandag 19 november een intentieverklaring ondertekend waarmee de natuurbeschermingsorganisatie zich aansluit bij de Biomassa Alliantie. Binnen deze alliantie hebben diverse terreineigenaren en kennisinstellingen zich verenigd om samen toe te werken naar circulair terreinbeheer. 

Het beheer van natuurgebieden levert een grote hoeveelheid organische stoffen op, zoals maaisel en slootbagger. Utrechts Landschap wil dat organische materiaal zoveel mogelijk in de eigen gebieden gaan hergebruiken, bijvoorbeeld op nabijgelegen natuurakkers. Dit circulaire terreinbeheer past binnen de trend van de circulaire economie. Het is een economie waarin grondstoffen lang en hoogwaardig in de keten worden gehouden. Door de cyclus van groei, oogst en hergebruik van organische stoffen binnen de gebieden te houden, blijven belangrijke organische stoffen voor de bodem behouden en worden transport en verwerkingskosten geminimaliseerd.

Door zich aan te sluiten bij de Biomassa Alliantie wil Utrechts Landschap een bijdrage leveren aan een gezondere bodem en een betere waterberging van die bodem. Bovendien wil de stichting leren van de ervaring die door de alliantie al is opgedaan. Utrechts Landschap is het eerste provinciale landschap dat zich bij de Biomassa Alliantie aansluit.

Foto: Directeur-rentmeester Saskia van Dockum overhandigt de getekende intentieverklaring aan Dirk-Siert Schoonman, voorzitter van de Biomassa Alliantie Ambassadeursgroep

« Terug

Delen:

Share Share