Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Invasieve exoot watercrassula verwijderd op Blikkenburg

ef7b5010-59bf-4bfe-be4c-6cf9225e3b09-original.jpegvrijdag 23 november 2018

Op Blikkenburg bij Zeist werd onlangs de invasieve exoot watercrassula (Crassula helmsii) aangetroffen. Utrechts Landschap heeft direct actie ondernomen om verdere verspreiding te voorkomen en inheemse vegetatie en biodiversiteit te beschermen.

Op Blikkenburg liggen natte schraalgraslanden die gevoed worden door kwelwater uit de Utrechtse Heuvelrug. Dat levert bijzondere natuurwaarden met zeldzame planten als moeraskartelblad, moerasdroogbloem en waterdrieblad. Ook veel orchideeën, wilde bijen, vlinders en libellen profiteren van het natte schraalgrasland. 

De aangetroffen watercrassula vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Het vetplantje dat afkomstig is uit Australië is een invasieve exoot. Het hoort van origine dus niet thuis in het Nederlandse ecosysteem en kan na introductie dusdanig gaan woekeren dat dit ten koste gaat van de inheemse vegetatie.

Om de biodiversiteit en natuurwaarden van het gebied te beschermen heeft Utrechts Landschap direct actie ondernomen door de watercrassula te verwijderen. ‘Een intensief stukje natuurbeheer dat begint met veel kijken en zorgvuldig in beeld brengen waar de watercrassula zich precies bevindt,’ aldus assistent boswachter Maarten den Hartigh. ‘Vervolgens heeft een lichtgewicht rupskraantje onder begeleiding van Utrechtse Landschap elke centimeter zorgvuldig afgeplagd. De grond is ter plekke verwerkt in een hoop en afgedekt waar het minimaal twee jaar blijft.’

Watercrassula is slechts een van de vele exoten die problemen opleveren in onze natuurgebieden. Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en reuzenspringbalsemien zijn slechts enkele andere voorbeelden van invasieve exoten die in toenemende mate een bedreiging vormen voor inheemse planten en dieren. Veel van deze exoten worden verspreid door dumping van tuinafval in natuurgebieden. Den Hartigh: ‘De enige manier om hier als beheerder echt wat aan te doen, is het tijdig signaleren van deze invasieve exoten. Dat kan alleen door veel in de gebieden aanwezig te zijn en intensief te monitoren zodat er snel actie ondernomen kan worden. En dan nog kun je niet zeker zijn dat verwijdering succesvol is geweest. Een soort als watercrassula kan zich met kleine achtergebleven stekjes gemakkelijk weer opnieuw vestigen.  Daarom zal er voor meerdere jaren een intensieve monitoring noodzakelijk blijven om nieuwe vestiging van watercrassula uit te sluiten.’

« Terug

Delen:

Share Share