Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Blij met de aankoop van Polder De Eendragt

UL - Polder De Eendragt.jpgwoensdag 05 juni 2019

Begin april kon Utrechts Landschap Polder De Eendragt aankopen dankzij de steun van maar liefst duizend giftgevers en een bijzondere schenking van mevrouw de Vries. In het zomernummer van Mijn Utrechts Landschap vertelt meneer de Vries over het nalatenschap van zijn zus, die de aankoop medemogelijk heeft gemaakt. In totaal werd ongeveer een derde van het benodigde bedrag bij elkaar gebracht door Beschermers. De rest kwam uit eigen middelen van Utrechts Landschap.

Polder De Eendragt is negen hectare groot en ligt in de uiterwaarden van Vianen. Dit voormalig landbouwgebied grenst aan het in 2018 door Utrechts Landschap aangekochte natuurgebied Middelwaard. De Eendragt lig in het opgestuwde traject van de Lek en is botanisch zeer waardevol. Dit komt vooral door de kalkrijke zandige bodems in het gebied. Je vindt hier de zeldzame stroomdalplanten als brede ereprijs en veldsalie. Deze planten hebben zich via het rivierenstelsel vanuit Midden-Europa naar Nederland verspreid. Door de afwisselende vegetatie biedt de polder ruimte aan talloze soorten vogels.

Naast het natuurlijke reliëf, ontstaan door afzettingen in de rivier, heeft het gebied ook door de mensen aangelegd reliëf. Deze zogeheten rabatten zijn van cultuurhistorisch belang en de natuur is dol op de kleinschalige overgangen van hoog naar laag.  

Utrechts Landschap zal het beheer van Polder De Eendragt richten op kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de stroomdal-vegetaties. Het is een prachtig gebied met dotterbloemen, orchideeën, patrijzen en graspiepers. Een ware aanwinst voor Utrechts Landschap!

« Terug

Delen:

Share Share