Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Utrechts Landschap bij uitreiking rapport op de Hooge Kampse Plas

K3_overhandigingHoogeKampsePlas_MicheleGiebing-29.jpg29 januari 2019

Donderdag 24 januari waren boswachters Rob Veenbrink en Maarten den Hartigh van Utrechts Landschap beiden aanwezig bij de uitreiking van het rapport ‘De meerwaarde van verondieping’. Het rapport werd door Ruud van Groesen, directeur van GrondbankGMG, overhandigd aan Liz van Duin, directeur Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien bij het Ministerie van I&W. De verondieping is belangrijk voor de ontwikkeling van de natuur op de Hooge Kampse Plas.

Realisatie rapport
In het onderzoek ‘Meerwaarde verondiepen diepe plassen’, zijn de effecten van acht verondiepingen van diepe plassen verspreid over Nederland onderzocht op de natuurwaarden en de waterkwaliteit. Het onderzoek is uitgevoerd door externe partijen die hebben gekeken naar de biodiversiteit (aantallen vogels, vissen, insecten en planten) en de waterkwaliteit zowel voor, tijdens als na het verondiepingsproject. Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein.

Natuurontwikkeling
De Hooge Kampse Plas is een voormalige zandwinput die jarenlang voor een gedeelte is gebruikt als stortplaats. In mei 2010 startte Utrechts Landschap en K3Delta met de verondieping en herinrichting van de Hooge Kampse Plas in Groenekan. Door de plas opnieuw in te richten kan deze zich ontwikkelen tot een hoogwaardig natuurgebied. De plas is ondieper gemaakt en er zijn eilanden aangelegd voor vogels. Het komende jaar wordt er nog gewerkt aan het zuidelijke deel van de plas. In 2020 worden de werkzaamheden afgerond.

Vogelsoorten
Afgelopen jaren zijn er al veel vogels te zien of te horen. Behalve de ijsvogel en oeverzwaluw hebben ook de fuut, kleine plevier, blauwborst, roodborsttapuit, spotvogel, grasmus en kleine karekiet op of bij deze plas gebroed. 

Meer lezen over het rapport? Klik hier voor meer informatie.

« Terug