Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Studenten schenken opbrengst kerstmarkt aan Middelste Molen

IMG_9296.JPG30 januari 2019

De Utrechtse Historische Studentenkring heeft de opbrengst van zijn jaarlijkse kerstmarkt dit jaar geschonken aan het restauratieplan voor de historische Middelste Molen in Cabauw (bij Lopik). De cheque van 300 euro werd door penningmeester Jacob Uwland en commissaris intern Wiebe Reints overhandigd aan directeur Saskia van Dockum.

‘Op de 300.000 euro die benodigd is voor restauratie van de Middelste Molen is dit wellicht een bescheiden bijdrage,’ zegt Saskia van Dockum. ‘Maar de symbolische waarde ervan vind ik des te groter. Ik vind het fantastisch dat jullie als geschiedenisstudenten hiermee het historische belang van dit oer-Hollandse erfgoed erkennen.’

De Utrechtse studievereniging voor geschiedenisstudenten organiseerde op 18 december 2018 de jaarlijkse kerstmarkt. Elk jaar wordt een goed doel benaderd om de opbrengst aan te schenken. Sinds vorig jaar heeft de studievereniging duurzaamheid in het vizier. ‘Zo zijn we bij Utrechts Landschap uitgekomen,’ vertelt Wiebe Reints. ‘Aan de ene kant zorgt Utrechts Landschap voor een duurzaam behoud van het Utrechtse landschap en aan de andere kant wordt het Utrechtse erfgoed voor de toekomst bewaard.’

Dat het copenlandschap in de Lopikerwaard een typisch Nederlandse landschapshistorie kent, waarvan de Middelste Molen vandaag de dag nog een zichtbaar icoon is, kon de geschiedenisstudenten extra bekoren.

De Middelste Molen is een van de vier molens in Nederland waar nog originele Pot-roeden aanwezig zijn. De firma Pot uit Elshout leverde vanaf 1860 ijzeren geklonken roeden, ofwel balken voor de wieken van een molen. Vóór dat jaartal werden roeden gemaakt van hout. De Pot-roeden in de Middelste Molen blijken nu door de tand des tijds zodanig te zijn aangetast, dat onlangs het ingrijpende besluit moest volgen om de molen stil te zetten.

In 2019 wordt alles op alles gezet om de benodigde financiën voor herstel van de wipwatermolen bijeen te brengen. In totaal gaat het om een bedrag van 300.000 euro.

Ook heeft de Middelste Molen te kampen met de gevreesde houtworm en bonte knaagkever. Die zullen worden bestreden. Daarnaast worden diverse herstelwerkzaamheden aan het bovenhuis uitgevoerd.

« Terug