Kerckebosch: wonen en natuur

Aan de oostkant van Zeist ontstaat een bijzondere woonwijk: Kerckebosch. De nieuwbouw ligt tegen natuurgebied Heidestein aan, dus wonen en natuur zijn hier met elkaar verweven. Utrechts Landschap beheert het natuurgebied en de uitlopers ervan, de zogenaamde scheggen. De plannen voor de ontwikkeling van de wijk en de naastgelegen natuur zijn uitgewerkt samen met de bewoners.

Fotograaf: Nanda Sluijsmans
Fotograaf: Nanda Sluijsmans

Natuur en wonen
De gemeente Zeist startte in 2006 met de plannen voor een ‘sociale en natuurinclusieve’ woonwijk: Kerckebosch. Natuurgebied Heidestein ligt tegen deze nieuwe wijk aan. Het gebied bestaat uit naald- en gemengde bossen met heidevelden, stuifzanden en akkers. Schapen zorgen ervoor dat de heide open blijft door jonge boompjes op te eten. De nieuwe buurten van Kerckebosch liggen aan de rand van Heidestein en worden gescheiden door scheggen, de uitlopers van bos en heide. Deze scheggen vormen nieuwe beschermde natuur en zijn overgedragen aan Utrechts Landschap.

Samen werken aan nieuwe wijk
De herinrichting heeft directe gevolgen voor de bewoners, maar ook voor natuurgebied Heidestein. Tijdens de uitwerking van de plannen kwamen de gemeente, (toekomstige) bewoners en Utrechts Landschap daarom regelmatig bij elkaar. Tijdens natuurdagen en excursies maakten bewoners kennis met Utrechts Landschap en andersom. Boswachters, beleidsmedewerkers en bewoners spraken met elkaar over de wensen en verwachtingen van het samenleven in Kerckebosch.

Aandachtspunten bij inrichting

Sinds de start van het project in 2006 kwam een aantal kwesties op tafel die bewoners van Kerckebosch en bezoekers van Utrechts Landschap raken. Hierbij is steeds gezocht naar de meest wenselijke uitkomst voor alle betrokkenen, zowel voor bewoners, natuurliefhebbers als de flora en fauna van de nieuwe en bestaande natuur. Tijdens informatiebijeenkomsten, in huis-aan-huisbladen en folders voor bewoners zijn de besluiten en ontwikkelingen actief gedeeld.

De belangrijkste aandachtspunten die de afgelopen jaren zijn besproken:

  1. Parkeerplaats Hoog Kanje
    De Prinses Margrietlaan verdween en de straat Hoog Kanje werd deels bij Heidestein getrokken. Daarmee verdween de parkeerplaats voor de schaapskooi bij de oude entree. Op tafel lag de schets voor een alternatieve parkeerplaats, bij de nieuwe entree van het natuurgebied. In overleg met de gemeente en wijkgroep vereniging Kerckebosch is besloten tot een pilot ‘parkeren in de wijk’, waarmee voorlopig geen vervangende parkeerplaats is aangelegd maar verwezen wordt naar parkeerplekken in de woonwijk.
  2. Nieuwe hondenzonering
    In het oude Kerckebosch was er tussen de huizen en het natuurgebied een strook waar hondeneigenaren hun honden lieten loslopen. In de voorbereiding van de nieuwe inrichting is afgesproken de scheggen aan Heidestein te koppelen. Om de natuurwaarde te vergroten en zeldzame diersoorten als zandhagedis en hazelworm ruimte te geven om te migreren van en naar de scheggen, is het deel tussen de scheggen en Heidestein aangewezen als aanlijngebied. De afstand tussen de huizen en omliggende losloopgebieden is nergens groter dan zo’n 350 meter.

Op de kaart hieronder zie je de situatie vanaf vanaf medio 2023.
Lees meer hierover op: Nieuwe routes voor wandelaars en hondenbezitters op Heidestein

Natuurbeheer in en met de wijk

Wonen aan de rand van natuur is bijzonder en verrassend. Zo kan het voorkomen dat bewoners van Kerckebosch zomaar een kudde schapen langs hun keukenraam zien hobbelen of kunnen genieten van een bosuil die zich vanuit de bomen laat horen. Soms is het ook even wennen. Want waar houd je achtertuin op en begint de beschermde natuur? En waarom is het nou zo belangrijk dat je hond aangelijnd blijft tot het losloopgebied? Daarover blijven we in gesprek gaan met bewoners, bijvoorbeeld tijdens natuurwerkdagen.

Word vrijwilliger
Kerckebosch is een wijk in ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat nieuwe en bestaande bewoners zich betrokken voelen bij de beschermde natuur die hun achtertuin vormt. Het beheer van de natuur in de wijk wordt samen met de bewoners uitgevoerd. Wil je je net als tientallen andere bewoners aansluiten als vrijwilliger bij Utrechts Landschap om je directe leefomgeving te behouden? Meld je aan via ulkerckebosch@gmail.com