Word Beschermer

Meer informatie

Eendenkooi Kooilust

Meer informatie

In de loop der tijd ging het authentieke karakter van Kooilust gedeeltelijk verloren. Een deel van de kooiplas was dichtgeslibd en de vangpijpen, karakteristiek voor een eendenkooi, waren verwijderd. Bovendien was de plas verland (=dichtgegroeid en drooggevallen) en lag het algemene waterpeil te laag voor de ontwikkeling van een specifieke moerasflora. Daarom zijn in 1999 en 2000 werkzaamheden uitgevoerd om de eendenkooi in zijn oude luister te herstellen. De plas is toen uitgebaggerd en de oorspronkelijke kooidetails zijn teruggebracht. In juni 2000 heeft de gemeente Maarssen de eendenkooi definitief overgedragen aan Utrechts Landschap. Het beheer van het gebied is gericht op behoud van de historische structuur met een zo groot mogelijke rijkdom aan planten- en diersoorten. Een bijzondere vogel die recentelijk Kooilust heeft aangedaan, is de ijsvogel.

Een groep enthousiaste vrijwilligers is wekelijks actief in het onderhoud en beheer van de eendenkooi.