Word Beschermer

Ontdek Hooge Kampse Plas, Polder Voordorp

Hooge Kampse Plas, Polder Voordorp

De Hooge Kampse Plas is een voormalige zandwinput die jarenlang voor een gedeelte is gebruikt als stortplaats. Utrechts Landschap en K3Delta zijn in het voorjaar van 2010 gestart met werkzaamheden om de plas opnieuw in te richten. Hierdoor kan de plas zich ontwikkelen tot een hoogwaardig natuurgebied op de kruising van de ecologische verbindingszones tussen het Kromme Rijngebied, de Utrechtse Heuvelrug en het veenweidegebied. 

Aan de zuidoostkant van Fort Voordorp ligt de polder Voordorp. De polder bestaat uit langgerekte graslandpercelen gescheiden door slootjes. Een perceel van 3,5 hectare is eigendom van Utrechts Landschap. Op de oevers van de sloten groeien zwanenbloem en kattenstaart en de graslanden zijn geschikt voor grutto en tureluur.


De Utrechtse traditie – natuur en erfgoed als katalysator

Dick-Jeukens-6058.jpg26 oktober 2017 Tijdens de Week van het Landschap werd dit jaar het natuurontwikkelingsproject bij Hooge Kampse Plas in De Bilt onder de aandacht gebracht. Utrechts Landschap wil de inwoners van provincie Utrecht... lees verder