Word Beschermer

Ontdek Palmerswaard

Palmerswaard

De Palmerswaard is een uiterwaard langs de Nederrijn vlakbij Rhenen die grenst aan de Utrechtse Heuvelrug. De overgang tussen hoog en laag wordt gevormd door een steilrand die tot 10 meter hoog is, met woningen langs de Utrechtse Straatweg. In het overgangsgebied (=de steilrand) groeien bijzondere planten als pijpbloem, hopwarkruid en groot warkruid. Aan de voet van de steilrand komt schoon grondwater (=kwel) afkomstig van de Heuvelrug aan de oppervlakte. Door daling van het grondwaterpeil op de Heuvelrug is deze kwelstroom de laatste decennia verminderd. De natuur heeft in de Palmerswaard jarenlang haar gang kunnen gaan met als resultaat een enorme planten- en vogelrijkdom. Zo zijn er 261 plantensoorten gevonden en komen er zeldzame vogelsoorten voor zoals blauwborst, kwartelkoning, buidelmees, oeverzwaluw en ijsvogel. Deze twee laatste soorten broeden in de steile oevers van de in 1999 gegraven kleiputten.

Winter in de Palmerswaard

Konikpaarden Palmerswaard winter 2017 door Maarten den Hartigh.jpg23 januari 2017 Winter of niet, het is niet rustig in de Palmerswaard bij Rhenen. Er wordt hard gewerkt aan de herinrichting van deze uiterwaard, waar straks natuurontwikkeling en waterberging hand in hand gaan. ... lees verder

Inrichting Palmerswaard gestart

bloemen en rivier - Marjolein Hillege09 september 2016 Donderdag 8 september zijn de werkzaamheden aan de Palmerswaard bij Rhenen van start gegaan. De uiterwaard langs de Nederrijn wordt heringericht om de natuurwaarden te versterken en er voor te ... lees verder
Stroomlijn

Stroomlijn

Utrechts Landschap is in opdracht van Rijkswaterstaat bezig met het Programma Stroomlijn. Dat is een landelijk project voor de inrichting van de uiterwaarden om de doorstroming van water te verbeteren en natuurwaarden te behouden.

Meer informatie
Ontdek hoe mooi Utrecht is!

Ontdek hoe mooi Utrecht is!

Word Beschermer