Word Beschermer

Ontdek Palmerswaard

Palmerswaard

De Palmerswaard is een uiterwaard langs de Nederrijn vlakbij Rhenen die grenst aan de Utrechtse Heuvelrug. De overgang tussen hoog en laag wordt gevormd door een steilrand die tot 10 meter hoog is, met woningen langs de Utrechtse Straatweg. In het overgangsgebied (=de steilrand) groeien bijzondere planten als pijpbloem, hopwarkruid en groot warkruid. Aan de voet van de steilrand komt schoon grondwater (=kwel) afkomstig van de Heuvelrug aan de oppervlakte. Door daling van het grondwaterpeil op de Heuvelrug is deze kwelstroom de laatste decennia verminderd. De natuur heeft in de Palmerswaard jarenlang haar gang kunnen gaan met als resultaat een enorme planten- en vogelrijkdom. Zo zijn er 261 plantensoorten gevonden en komen er zeldzame vogelsoorten voor zoals blauwborst, kwartelkoning, buidelmees, oeverzwaluw en ijsvogel. Deze twee laatste soorten broeden in de steile oevers van de in 1999 gegraven kleiputten.

Palmerswaard: de uitvoering komt dichterbij!

bloemen en rivier - Marjolein Hillege26 januari 2016 De komende jaren worden enkele uiterwaarden langs de Nederrijn ingericht als natuurgebied. Dit gebeurt in het kader van het project Uiterwaarden Nederrijn, in opdracht van de provincie Utrecht. De... lees verder

Werkzaamheden Palmerswaard klaar

konik - Marjolein Hillege24 november 2014 Vorige week zijn de werkzaamheden voor het Stroomlijnproject in de Palmerswaard in Rhenen afgerond. Dit is mooi op tijd voor de komende hoogwaterperiode. Op sommige plekken is hoog opgaande ... lees verder
Stroomlijn

Stroomlijn

Utrechts Landschap is in opdracht van Rijkswaterstaat bezig met het Programma Stroomlijn. Dat is een landelijk project voor de inrichting van de uiterwaarden om de doorstroming van water te verbeteren en natuurwaarden te behouden.

Meer informatie
Ontdek hoe mooi Utrecht is!

Ontdek hoe mooi Utrecht is!

Word Beschermer