Bosdunning Plantage Willem III zorgt voor meer biodiversiteit

Deze winter haalt Utrechts Landschap in natuurgebied Plantage Willem III op enkele plekken bomen weg om het bos gevarieerder te maken. Nu staan er in het betreffende gedeelte vooral uitheemse naaldbomen die ooit voor de houtproductie zijn aangeplant. Door een deel hiervan te verwijderen, krijgen inheemse bomen meer ruimte en zal de biodiversiteit toenemen. Bij deze dunning worden geen paden afgesloten. De werkzaamheden duren tot medio maart 2024.

Dick Jeukens

Bosdunning
Door de dunning ontstaat op termijn een gemengder bos met loofbomen en inheemse naaldbomen. Uitheemse soorten zoals de Amerikaanse eik en douglasspar worden op verschillende plekken verwijderd. Zo krijgen soorten als de zomereik, wilde lijsterbes, beuk, berk en grove den meer ruimte in het ecosysteem. Een bosdunning vindt eens per zes jaar in een natuurgebied plaats. Onder de werkzaamheden vallen maatregelen zoals het wegmaaien van jonge uitheemse boompjes en het vellen van grotere bomen.

Biodiversiteit
Utrechts Landschap genereert geen inkomsten uit houtproductie en zet zich in voor een inheems bos. Hierin komen veel meer verschillende soorten dieren en planten voor dan in uitheems bos.
Uit onderzoek is gebleken dat op een zomereik zo’n 450 insectensoorten leven, waar een Amerikaanse eik slechts twaalf soorten herbergt. Qua groeisnelheid en verspreidingskracht wint de Amerikaanse eik het echter, waardoor hij een bedreiging vormt voor inheemse boomsoorten en de daarvan afhankelijke insecten, vogels, paddenstoelen, mossen en zoogdieren. Een hoge biodiversiteit betekent een veerkrachtiger ecosysteem, die de pieken van ons snel veranderende klimaat beter verdraagt.