Boswerkzaamheden Zeisterbos voor gevarieerder bos

Vanaf 4 januari 2023 gaat een aannemer in opdracht van Utrechts Landschap een aantal bomen verwijderen uit de bosvakken van het Zeisterbos*. De betreffende bomen zijn in het terrein gemarkeerd met een oranje cirkel. De geplande werkzaamheden zijn overeenkomstig het beheerplan. Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat een pad tijdelijk wordt afgesloten. Ook kan het zijn dat een pad beschadigd raakt. Uiteraard wordt voor spoedig herstel gezorgd.

Oude grove dennen
Kenmerkend voor het Zeisterbos zijn zowel de ruim tweehonderd- als de honderdjarige oude grove dennen, de prachtige lanen en de rijke variatie aan boomsoorten. Om deze bomen met historische waarde te behouden zijn maatregelen nodig ter bevordering van de groei. De Amerikaanse eiken en douglassparren, die hier na WOII zijn aangeplant, hebben een enorme groeikracht en verdringen daarmee de oude grove dennen en andere inheemse beplanting. Een deel van de ooit dicht bij elkaar aangeplante boomgroepen, waaronder Japanse lariks en douglasspar, worden daarom uitgedund. Karakteristieke bomen met hoge belevingswaarde blijven uiteraard behouden. Door het weghalen van bomen komt er meer licht op de bosbodem. Dit bevordert de biodiversiteit (variatie van soorten) in het bos. Hier kunnen (boom-)zaden kiemen; het bos zal zich op natuurlijke wijze verjongen.

Werkwijze
We gaan bomen verwijderen die het licht in de boomkronen van de historische grove dennen, eiken en het eikenhakhout ontnemen. Ook gaan we kleinschalig een deel van de aanwezige Amerikaanse eiken terugdringen. De werkzaamheden worden met klein materieel uitgevoerd door een aannemer. Kleinschalige aanpak beperkt de schade aan het bos en de paden zo veel mogelijk. Een deel van de stammen wordt afgevoerd, maar er blijft ook wat achter. Het is belangrijk leef- en voedselgebied voor diverse dieren en schimmels. Het afgebroken materiaal zorgt voor verbetering van de bodemstructuur en mineralen aan al wat er groeit.
De stobben van de Amerikaanse eik worden gefreesd om opnieuw uitlopen te voorkomen en om bosverjonging een kans te geven. Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat paden tijdelijk niet of slecht toegankelijk zijn. De paden worden na het voltooien van het werk hersteld.

MTB-pad
Tijdens de werkzaamheden zal het mountainbikepad worden omgeleid. Hiervoor is bewegwijzering aangebracht. Met het oog op de veiligheid in het terrein is het belangrijk dat mountainbikers hier rekening mee houden. De duur van de omleiding is naar verwachting drie weken.

Tijdelijk overlast
Tijdens de werkzaamheden komt het voor dat wandelpaden tijdelijk worden afgesloten. Ook is het mogelijk dat bij de afvoer van de stammen paden mogelijk beschadigd raken. Uiteraard worden de wandelpaden snel na het werk weer in orde gemaakt.

Resultaat
Als de rust is weergekeerd en het bos zich van de ingreep heeft hersteld, ontstaat er een gevarieerder bos. Een rijke leefomgeving voor planten en dieren, die aantrekkelijk is voor bezoekers.

*Het betreft het deel van het Zeisterbos nabij het Diakonessenhuis (tussen de Professor Lorentzlaan, Krakelingweg, Woudenbergseweg en Jagersingel).