Broedseizoen is aangebroken, gun dieren rust

De lente lonkt en het broedseizoen breekt aan. De lentemaanden zijn een cruciale periode waarin het van groot belang is om de natuur haar rust te gunnen. Boswachters van Utrechts Landschap vragen bezoekers om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden. Omwille van de broedende veldleeuweriken sluit Utrechts Landschap per 15 maart de landingsbaan op Park Vliegbasis Soesterberg. De landingsbaan is na 15 augustus weer toegankelijk.

Na een zeer natte winter zijn de eerste lentebodes volop te zien: knoppen lopen uit, bolgewassen staan volop in bloei en vogels maken zich op voor het broedseizoen. In het voorjaar stijgt de temperatuur en starten dieren met de voorbereidingen van de voortplanting. Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. Samen kunnen bezoekers van natuurgebieden ervoor zorgen dat de dieren de rust krijgen die ze nu zo hard nodig hebben.

Kraamkamer natuur

‘Bezoekers zijn van harte welkom in de natuur’, vertelt boswachter Jacqueline van Dam van Utrechts Landschap. ‘Tegelijkertijd willen we iedereen wijzen op de kwetsbaarheid van de plek waar ze te gast zijn. In het voorjaar en de vroege zomer zijn bezoekers op kraamvisite in de natuur. Het leefgebied van barende, broedende en zogende dieren. Helaas zien we nog regelmatig honden loslopen waar dat niet mag, of mensen sluippaadjes nemen. Dit zorgt voor verstoring van de dieren en hun nesten. Vogelsoorten die op de grond broeden worden verjaagd, jonge reekalfjes worden verstoten en dassen durven hun holen niet meer uit om voedsel te zoeken.’ Boswachter Jacqueline en haar collega’s roepen bezoekers op om respectvol met de kraamkamer om te gaan: ‘Blijf op de paden, hou de hond aan de lijn en laat geen afval achter. Zo help je mee om van dit broedseizoen een succes te maken.’

Landingsbaan vliegbasis dicht

Omwille van de broedende veldleeuweriken sluit Utrechts Landschap per 15 maart de landingsbaan op Park Vliegbasis Soesterberg. De veldleeuwerik is een grondbroeder en daarom zeer gevoelig voor verstoring. Jaarlijks broeden er zo’n 200 paar veldleeuweriken langs de baan. Een rustige kraamkamer is voor deze vogels van groot belang, want de veldleeuwerik staat op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten. Na 15 augustus gaat de landingsbaan weer open voor publiek. Het Wethouder Lemmenpad (fietspad tussen de Soester Hoogt en Batenburgweg) blijft wel open. Wie voedselzoekende veldleeuweriken wil spotten kan terecht in de vogelkijkhut in het shelterpark. Het is ook mogelijk om mee te gaan met een excursie. U fietst dan onder begeleiding van de gids over de landingsbaan. De excursiedata zijn te vinden op www.utrechtslandschap.nl.

Gezamenlijke campagne
De Kraamkamercampagne loopt van 15 maart tot 15 juli. Communicatie rondom het broedseizoen is een initiatief van LandschappenNL, Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer met steun van diverse gemeenten, provincies en recreatieschappen.