Landingsbaan Park Vliegbasis Soesterberg gaat weer open

Woensdag 16 augustus zet Utrechts Landschap de hekken van de hoofdlandingsbaan op Park Vliegbasis Soesterberg weer open. Het broedseizoen is dan ten einde en wandelaars en fietsers kunnen weer volop genieten van het weidse uitzicht en de stilte op de drie kilometer lange baan. Utrechts Landschap bedankt de bezoekers van het natuurgebied voor de bewaarde rust.

Broedseizoen veldleeuwerik voorbij

Dankzij de rust hebben de veldleeuweriken de afgelopen maanden kunnen broeden op het schrale grasland langs de voormalige landingsbaan. De veldleeuwerik broedt op de grond en is erg gevoelig voor verstoring. De vogel staat op de rode lijst van kwetsbare en bedreigde soorten in Nederland, omdat de aantallen schrikbarend zijn afgenomen ten opzichte van de jaren 60. Op Park Vliegbasis Soesterberg broeden ieder jaar ruim 200 paartjes. Dat is een bijzonder hoge dichtheid voor Nederlandse begrippen.

Veldleeuwerik nog tot september te zien

Dat de vogel hier in zulke grote getalen broedt, komt door het zorgvuldige beheer dat Utrechts Landschap voert en het jaarlijks afsluiten van de landingsbaan. De veldleeuwerik blijft nog tot ongeveer september op de vliegbasis. Daarna trekken de meeste veldleeuweriken naar het zuiden.

Meer successen

Veel meer dieren profiteren van de rust als de landingsbaan is afgesloten. Zo heeft de havik, vaste bewoner van Park Vliegbasis Soesterberg, voor twee nakomelingen gezorgd. Ook de torenvalk, groene specht, kneu en roodborsttapuit hebben dit jaar hun jongen groot weten te brengen. Utrechts Landschap hoopt dat volgend jaar de grauwe klauwier en wespendief succesvol op de vliegbasis zullen broeden. Boommarters zijn doorgaans moeilijk te spotten, maar een wildcamera heeft dit jaar vier spelende jongen in het gebied vastgelegd.

Kijk voor meer informatie op de gebiedspagina van Park Vliegbasis Soesterberg