Meer variatie in bos op landgoed Moersbergen

Deze winter voert Utrechts Landschap op Landgoed Moersbergen een bosdunning uit. Momenteel staan er in delen van het bos voornamelijk uitheemse naaldbomen die ooit voor de houtproductie zijn aangeplant. Door een deel hiervan te verwijderen, krijgen inheemse bomen meer ruimte. Bepaalde uitheemse soorten die juist kenmerkend zijn voor landgoederen en iets vertellen over de cultuurhistorie van Landgoed Moersbergen blijven behouden en zullen niet uit het landschap verdwijnen.

Gemengder bos
Jonge boompjes ontkiemen na de dunning vanzelf en Utrechts Landschap plant daarnaast ook bomen aan die een positief effect hebben op de bosbodem. Zo ontstaat op termijn een gemengder bos met meer loofbomen. In een gemengd (loof- en naaldbomen) inheems bos leven veel meer soorten dieren en planten, waardoor de biodiversiteit in het gebied toeneemt.

Biodiversiteit
Utrechts Landschap genereert geen inkomsten uit houtproductie en zet zich in voor een gemengd inheems bos. Uit onderzoek is gebleken dat op een zomereik zo’n 450 insectensoorten leven, waar een Amerikaanse eik slechts 12 soorten herbergt. Qua groeisnelheid en verspreidingskracht wint de Amerikaanse eik het echter, waardoor hij een bedreiging vormt voor inheemse boomsoorten en de daarvan afhankelijke insecten, vogels, paddenstoelen, mossen en zoogdieren. Een hoge biodiversiteit betekent een veerkrachtiger ecosysteem, die de pieken van ons snel veranderende klimaat beter verdraagt.